Amsterdam moet vanaf vandaag bed, bad en brood bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers

Na de Raad van Europa, de VN heeft nu ook de Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep dat uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam

met ingang van 17 december 2014 nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd bieden. De Voorzieningenrechter heeft dit besloten, omdat hij niet uitsluit dat de twee beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 van invloed kunnen zijn op de inhoud van het Nederlandse opvangrecht.

De uitspraak geldt niet alleen voor Amsterdam, maar voor alle gemeenten waar uitgeprocedeerde asielzoekers om opvang vragen.
Het is een tijdelijke voorziening die tot 2 maanden na het nog komende standpunt van de het Comité van Ministers van de Raad van Europa over de uitspraak van het Europese Raad. Teeven weigert nog steeds zich te conformeren aan deze niet bindende uitspraak. Echter de uitspraak van de Voorzieningenrechter is bindend.

Het oordeel van de Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaken een voorlopig oordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraken geen hoger beroep instellen. De uitspraken in de bodemzaken moeten worden afgewacht. Bij de behandeling van de bodemzaken kan dan ook rekening worden gehouden met de wijze waarop de Raad van State in deze materie heeft beslist, alsmede met de reactie van de staatssecretaris.

Het besluit van Teeven om de uitspraak van de raad van Europa naast zich neer te leggen en vast te houden aan het mensenrechtenschendende beleid van de regering, is tekenend voor het hardvochtige inhumane klimaat dat ons land in de greep heeft.