Amfibiesoorten sterven uit door schimmelziekte

Een schimmelziekte heeft negentig soorten amfibieën uitgeroeid de laatste jaren.
Honderden andere soorten gaan in enorme aantallen achteruit.

Het is te wijten aan de dodelijke schimmelziekte chytridiomycose. De ziekte vreet op de huid van amfibieën, waaronder kikkers, padden en salamanders. Voor het eerst hebben onderzoekers nu de wereldwijde impact van de schimmel in een nieuwe studie in kaart gebracht. En het is geen goed nieuws.
(…)
(W)at veroorzaakt deze hardnekkige ziekte? “Globalisering en handel in wilde dieren en planten zijn de hoofdoorzaken van deze wereldwijde pandemie en zorgen ervoor dat de verspreiding van de ziekte doorgaat,” stelt Scheele. “Mensen verplaatsen planten en dieren over de hele wereld in een steeds sneller tempo en introduceren ziektewekkers in nieuwe gebieden. We moeten al het mogelijke doen om toekomstige pandemieën een halt toe te roepen door betere controles op de handel in wilde dieren.”

– Lees verder bij de bron, Scientias