Alternatieve kandidatenlijst voor de politicus van het jaar verkiezing

De jaarlijkse farce is weer begonnen bij de publieke omroep: de verkiezing van de politicus van het jaar. De huidige kandidatenlijst is armzalig en triest. Jesse Klaver moet zich eens afvragen of er wel een reden is om blij te zijn om in hetzelfde rijtje genoemd te worden als de overige vier kandidaten, die enkel vertegenwoordigers zijn van een volstrekt egoïstisch eigenbelang.

De zelfvoldane witte mannen bij de publieke omroep hebben een kans gemist. In plaats van een viertal mannelijke chauvinisten met een kortzichtig blikveld, bedenkelijke opvattingen en een falende moraal, hadden ze kunnen kiezen voor mensen met een brede visie, die strijden tegen onrecht en zich inzetten voor algemeen belang. Maar ze kozen geheel in lijn met de opvattingen van ons nationale alfamannetje Mark Rutte voor een bepaalde soort van kwaliteit.

Ziende blind zijn ze en daarom hier een klein lijstje met namen van alternatieve kandidaten die als politicus dit jaar wél iets van betekenis gedaan hebben.

Sigrid Kaag, die een veel geprezen lezing uitsprak en wees op het belang van je uit te spreken tegen uitsluiting en op te komen redelijkheid en tolerantie. Een gedurfde actie in haar positie.
Judith Sargentini die in het Europarlement streed voor mensenrechten en aanjager was van het debat over de ontmanteling van de democratie in Hongarije.
Lilianne Ploumen die prijzen kreeg voor haar inzet voor rechten van vrouwen en meisjes. Marianne Thieme, die een almaar groeiende partij heeft opgericht; haar partijgenote Esther Ouwehand die prachtig en inhoudelijk sterk kan debatteren, Sandra Beckerman die onophoudelijk opkomt voor de rechten van de Groningers die schade lijden door de gaswinning; en nog zoveel meer vrouwen die in de Nederlandse politiek “hun mannetje staan”. Sadet Karabulut met haar inzet om wapenhandel te stoppen. Gladys Albitrouw, Durfvrouw bij DENK, Sylvana Simons, die op blijft boksen tegen een enorme hoeveelheid shit omdat ze gaat staan voor haar recht om iets te zeggen.

Jongens en meisjes bij de omroep. Doe je ogen open of anders schaam je de ogen uit je hoofd voor je kortzichtigheid. Nederland is zoveel mooier met deze talentvolle vrouwen. Spaar me svp die zelfgenoegzame mannen zonder motivatie of idealen.