Alt-Right/Lite manifestatie in Berkeley afgeblazen

De met veel bombarie aangekondigde 4-daagse ‘Free Speech Manifestatie” van de Alt-Right/Lite aan de University of California in Berkeley is afgeblazen. Organisator Milo Yiannopoulos schoof de schuld daarvoor in de schoenen van het campusbestuur, maar dat is volstrekte onzin: het campusbestuur heeft er juist alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de manifestatie door kon gaan. Naar verluid had het bestuur al $400.000 uitgegeven aan organisatie en beveiliging. Dat laatste is ook bittere noodzaak: wat in Nederland vrijwel onopgemerkt voorbij gaat, is in de VS aanleiding tot heftige protesten. De laatste keer dat Yiannopoulos zijn hoofd in Berkeley liet zien, mondde het feestje uit in zware rellen en werd er voor tonnen schade aangericht.

Yiannopoulos in 2013, before his current Trump-obsessed hair phase. Illustratie: RantionalWiki

Het mislukken van de manifestatie is te wijten aan twee dingen:  het organisatorische onvermogen van Milo en de chaos binnen de bredere alt-rechtse beweging in de VS. Sinds Charlottesville en de moord op Heather Heyer is de toch al bestaande kloof tussen de Alt-Right (openlijke neonazi’s) en de ‘Alt-Lite’ (het deel van extreemrechts dat niet streeft – of althans zegt dat niet te doen – naar een mono-etnische, witte samenleving) nog vergroot.

De Alt-Right is niet meer in staat zich op straat te vertonen zonder geconfronteerd te worden met massademonstraties en militante antifascistische tegenacties. Bovendien zijn in de nasleep van Charlottesville diverse leden van alt-rechtse organisaties publiekelijk aan de schandpaal genageld en in een aantal gevallen zelfs ontslagen. De beweging is inmiddels volledig geïmplodeert. Omdat publieke manifestaties vrijwel onmogelijk zijn geworden, pleitten vooraanstaande leden van de Alt-Right er recentelijk zelfs voor ondergronds te gaan.

Niet alleen de Alt-Right, ook de Alt-Lite verkeert in een crisis. De beweging is diep verdeeld en in het defensief. Daar komt bij dat het verklaarde doel – doorbreken vanuit het internet naar de straat – maar niet wil lukken. De beweging slaagt er niet in de sterke aanwezigheid op sociale media te vertalen naar een even sterke aanwezigheid in de publieke ruimte. Een pro-Trump manifestatie in Washington waarvan de organisatie verwacht had dat ze tienduizenden – mogelijk honderdduizenden – mensen op de been zou brengen, wist amper 1000 mensen te mobiliseren. Milo hoopte met zijn manifestatie (geafficheerd als ‘het Woodstock van rechts’) die neerwaartse spiraal te doorbreken, maar maakte er vanaf dag één een puinzooi van. Door Milo aangekondigde sprekers haakten af of gaven aan nooit toegezegd te hebben, de sprekers die wél toegezegd hadden wisten niet wanneer ze op zouden moeten treden of waar ze moesten verblijven en Milo wenste zich niet bezig te houden met bureaucratische details als het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Toen het campusbestuur Milo er vriendelijk op wees dat die vergunningen toch écht nodig waren, werd ze als dank publiekelijk voor rotte vis uitgemaakt.

De chaos was zó groot dat een medewerker van het Alt-Lite blog The Gateway Pundit zelfs suggereerde dat Yiannopoulos nooit écht van plan is geweest het festival doorgang te laten vinden. Het hele spektakel is nooit meer geweest dan promotie van het merk Milo.

Hoe dan ook heeft het hele circus Milo’s toch al slinkende reputatie geen goed gedaan. Milo mag dan roepen dat het politiek correcte bestuur van Berkeley hem de mond snoert, binnen de Alt-Right/Alt-Lite weet men wel beter.

Uitgebreide analyse bij It’s Going Down