Alt-right VS en Nederland: dezelfde wolf in andere kleren

De ´Unite the Right´ bijeenkomst van fascistische militanten, die uitliep in een dodelijke aanslag op de antifascist en socialist Heather Heyer, zou ons ook in Nederland wakker moeten schudden. De acties van politie, bestuurders en media laten zien dat antifascisten daar maar weinig bondgenoten hebben.

Beangstigend was dat de mars werd begeleid door zwaarbewapende milities. Volgens de lokale politiechef waren de aanwezige agenten hierdoor niet geïntimideerd, maar zagen ze af van ingrijpen omdat ze te ‘dun gespreid’ waren. Maar de gouverneur van Virginia stelde dat wel degelijk de strategische overweging werd gemaakt om niet in te grijpen omdat ‘tachtig procent van de milities semi-automatische wapens droegen’. Ook uit de beelden werd duidelijk dat de aanwezige politie zich naar achter liet duwen door de fascistische demonstranten, zowel degenen in poloshirts als degenen in militaire kleding.

In Nederland heeft extreem-rechts deze middelen nog niet, maar bestaat er wel de nadrukkelijke wens voor dergelijk machtsvertoon. Wie bijvoorbeeld bekend is met de tweets van de extreem-rechtse propagandist Wierd Duk, ziet naast gemijmer over de massale aanschaf van wapens door de witte kleinburgerij een onverbloemd verlangen naar ‘de gewapende clash’.

Nederland

Ook legde de mars op een pijnlijke manier bloot hoe diep het Nederlandse discours al is gezonken. In het oog sprong natuurlijk Geert Wilders, wiens woorden in een tweet (‘Onze bevolking wordt vervangen. Genoeg is genoeg. #deislamiseren’) aardig leken te overlappen met het ‘You/Jews will not replace us’ van de Unite the Right bijeenkomst. Ook ‘Blood and soil’ en ‘One people, one nation, end immigration’ leken veel op het etnische nationalisme dat Wilders, Bosma en Baudet verkondigen.

Wat hen betreft is Nederlands burgerschap immers voorbehouden aan ‘Echte Nederlanders’, of degenen die ‘Europese waarden’ onderschrijven (in de praktijk witte of christelijke mensen).

In de VS zijn het hoogste ambt en de wit-suprematistische voorhoede intussen nauw met elkaar verweven, wat geïllustreerd wordt door de verhouding tussen KKK-leider David Duke en president Donald Trump. Trump laat racisten buiten schot en spoort ze zelfs aan, wat werd benadrukt toen Duke tijdens de mars verklaarde dat hij de ´belofte van Trump´ kwam inlossen. Trump vergroot de bewegingsruimte voor de Klan, zoals FvD en PVV dat doen voor NVU en Pegida.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: socialisme.nu