#Nachtvandevluchteling Als ik ooit mijn dorp moet verlaten…

Een indrukwekkend Nederlands lied getiteld De vluchteling, vertaling/bewerking van The partisan van Leonard Cohen, is niet in de beoogde uitvoering te vinden. Maar dat is het mooie van het medium Youtube, zolang het nog mag bestaan – dan vindt men deze die men niet kende en die misschien nog beter is ook:

De vluchteling, De Vaganten (groepsnaam die ook niet zo gevestigd klinkt)….