Algemene staking in Griekenland

Geheugenverlies is de gewenste conditie onder het neoliberale juk. Dus u weet al niet meer hoe het rijksvoorgeschreven racisme eigenlijk begon met Griekenland, een jaar of vier geleden, waar ook PvdA-Kamerleden zeker van wisten dat men er na de vijftigste verjaardag lekker met pensioen gaat.

En ach:

De geldschieters van Griekenland, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds, blijven aandringen op hervormingen op de arbeidsmarkt en in het pensioenstelsel.

“Hervormingen”. Hiertegen wordt dus algemeen gestaakt vandaag.
In Griekenland, daar kan dat.