Algemene financiële beschouwingen beginnen as dinsdag

Deze week zullen de algemene finaniële beschouwingen, naar aanleiding van de Miljoenennota, zijn in de Tweede Kamer, op de volgende dagen:

DINSDAG 28 SEPTEMBER

15.30 uur – Algemene Financiële Beschouwingen (incl. begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) en slotwetten) 1e TK

WOENSDAG 29 SEPTEMBER

10.15 uur – VAO* Invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg – en tweedelijns ggz-zorg en TNF-alfaremmers (AO d.d. 16/9) VAO = kort plenair debat ter afronding van een algemeen overleg van een Kamercommissie.

14.00 uur – Algemene Financiële Beschouwingen (incl. begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) en slotwetten) rest

DONDERDAG 30 SEPTEMBER

AANVANG MIDDAGVERGADERING: EVENTUELE STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO VAO Invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg en tweedelijns ggz-zorg en TNF-alfaremmers)

Voor de gehele agenda zie de website van de Tweede Kamer.

Als het enigzins kan ga ik kijken en proberen er kaas van te maken en hier dat dan weer te posten.

Overigens zie ik er geen punt bij staan waarbij er vragen worden gesteld over het feit dat Grote Leider Geert aan Maxime opdracht heeft gegeven de Indonesische ambassadeur de oren te wassen. Maar kan misschien nog komen.