Het Algemeen Nederlands Persbureau…

…hoort al een tijdje bij Veronica en er is niets “algemeens” meer aan.
De voorzitter van de Raad van Commissarissen is evenwel afkomstig van de Algemene Bank Nederland, Rijkman (what’s in a name) Groenink. Vast D66.

Geen wonder dus wellicht dat op het ogenblik van samenstellen van dit bericht het ANP niets gemeld heeft over de biljoenen ter waarde van het Bruto Nationaal Product van de Verenigde Staten en Japan samen die weggestopt zitten op de Kaaiman Eilanden enzo, zoals wij om half negen vanochtend 22 juli al bericht hebben.