Agro-industrie en Ku Klux Klan demonstreren in Den Haag

In Den Haag wordt vandaag gedemonstreerd door een coalitie van de Ku Klux Klan en de agro-industrie boeren. De agro-industrie – waaraan slechts weinig boeren zich kunnen of willen onttrekken – is ontstemd omdat de regering wat halfslachtige maatregelen wil nemen om de uitstoot van stikstof te beperken. 

Diezelfde industrie is verantwoordelijk voor 50% van de uitstoot van stikstof en produceert voornamelijk voor het buitenland (90% van de Nederlandse landbouwproduktie wordt geëxporteerd). Mede daardoor is Nederland één van de meest vervuilde landen van.de EU. Nederland heeft een grote veestapel met veel varkens, koeien en kippen per vierkante kilometer. De mest van die dieren mag door boeren uitgereden worden over het land. De hoeveelheid mest is zó groot dat landbouwgewassen het niet op kunnen nemen. Nederland overschrijdt daardoor de Europese normen voor fosfaat en stikstof in de grond.

Daarnaast spoelen de overtollige fosfaat en stikstof uit de bodem en komen in het oppervlaktewater terecht. Het Nederlandse oppervlaktewater behoort daarmee tot het meest vervuilde van de EU, met catastrofale gevolgen voor de visstand.

Omdat de sector voornamelijk voor het buitenland produceert zou ze moeiteloos gesaneerd kunnen worden, zonder dat de voedselvoorziening ook maar een moment in gevaar komt. Elke poging het systeem te hervormen stuit echter op de onwil van de agro-industrie en haar politieke bondgenoten, met name het CDA.

De landbouwsector is de meest behoudende sector van Nederland en dat weerspiegelt zich ook in de politieke voorkeur van boeren. Inmiddels is naast het CDA ook de fascistische PVV buitengewoon populair in agrarische kringen. Klimaatontkenning is de norm en behoudzucht viert hoogtij. De boeren die zich daaraan weten te onttrekken vormen een minderheid en zijn vandaag ook niet aanwezig in Den Haag.

Wel aanwezig zijn de de agro-industrie en een stel gewelddadige rechts-extremisten die met tractoren Den Haag terroriseren.