Afrikaanse huishoudhulpen belanden in Golfstaten in de hel

Verschillende Aziatische landen zien er tegenwoordig mee op toe dat hun onderdanen met een baan in het Midden-Oosten een minimumloon en menselijke arbeidsomstandigheden krijgen. Sinds die verscherpte controle richten rekruteerders van goedkope arbeidskrachten zich op Oost-Afrika, de armste landen met een hoge werkloosheidsgraad eerst.

Wereldwijd leven en werken steeds meer mensen buiten hun geboorteland. Zo is een op de vijf huishoudhulpen migrant. De Global Compact on Migration van de Verenigde Naties voorziet in een pakket aan maatregelen om de lidstaten aan te sporen om de mensen- en arbeidsrechten van deze arbeidsmigranten te respecteren.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be