AfD wil miljoenen mensen deporteren uit Duitsland

De extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) – momenteel in sommige peilingen de tweede partij van het land – wil van Duitsland een witte, Arische staat maken. Als het aan de AfD ligt worden miljoenen mensen gedeporteerd, bij voorkeur naar Noord-Afrika.

Voor Duitse staatsburgers wordt geen uitzondering gemaakt. Heb je in de ogen van de AfD de verkeerde huidskleur, dan word je zonder pardon het land uitgezet. Mocht je als witte Duitser protesteren tegen dit voornemen, dan deel je het lot van je ‘gekleurde’ landgenoten en wacht je eveneens deportatie.

Overdreven? Nou, nee. Het onderzoeksplatform Correctiv was aanwezig bij een geheime bijeenkomst van hooggeplaatste AfD-politici in november vorig jaar. Onder de aanwezigen bevonden zich Roland Hartwig, de rechterhand van fractievoorzitter Alice Weidel, en Bondsdagafgevaardigde Gerrit Huy. Ook diverse neo-nazi’s gaven acte de présence, waaronder oudgediende Gernot Mörig en de Oostenrijkse fascist Martin Sellner. Nog veel schokkender was de aanwezigheid van Simone Baum en Michaela Schneider, twee vooraanstaande CDU-politici. Beiden zijn lid van de Werteunion, een groep die zichzelf presenteert als een conservatieve basisbeweging binnen de CDU, maar die ook binnen de partij sterk omstreden is.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Martin Sellner een plan ‘om het Avondland te redden’. Volgens Sellner is extreemrechts diep verdeeld, maar is men het over één ding volledig eens: migranten met de verkeerde huidskleur en hun nakomelingen dienen gedeporteerd te worden. Of men al decennia in Duitsland woont is irrelevant. Andersdenkenden die protest aantekenen zijn volksverraders en dienen ook zo behandeld te worden. Ook voor hen is in het nieuwe Duitsland geen plaats.

Eén idee is een “modelstaat” in Noord-Afrika. Sellner legt uit dat er wel twee miljoen mensen in zo’n gebied zouden kunnen wonen. Dan zou je een plek hebben waar je “mensen naartoe kunt verhuizen”. Er zouden mogelijkheden zijn voor opleiding en sport. En iedereen die vluchtelingen steunt, zou er ook terecht kunnen.

Origineel is dit idee niet. Voorafgaand aan WOII onderzochten de nazi’s de optie Duitse Joden naar Madagaskar te deporteren. Dat plan bleek niet haalbaar en werd in 1942 vervangen door de Endlösung, het plan het Europese Jodendom fysiek te vernietigen. Sellner’s plan is natuurlijk evenmin haalbaar. Het is dan ook niet zo moeilijk raden waar het perfide plannetje van de Oostenrijkse nazi uiteindelijk op uit zal draaien.

Sellner’s idee werd door de aanwezigen positief ontvangen, de enige kritische opmerkingen betroffen de praktische uitvoerbaarheid. Inhoudelijk kon iedereen zich in het plan vinden.

In Duitsland heeft (de onthulling van) de bijeenkomst natuurlijk tot grote opschudding geleid. Wat wel een beetje vreemd is, want de AfD heeft nooit een geheim gemaakt van haar voornemens. Woordvoerder Christian Lüth:

Lisa Licentia vraagt hem: “Het klinkt vooral alsof je er belang bij hebt dat er meer migranten komen?” Lüth antwoordt: “Ja, want dan zal de AfD beter af zijn. We kunnen ze later altijd nog allemaal doodschieten. Dat is helemaal geen probleem. Of vergassen, of wat je maar wilt. Mij maakt het niet uit!” 

Er wordt al langer gepleit voor een verbod op de AfD, die ook door de Duitse inlichtingendiensten als een bedreiging voor de rechtsstaat wordt gezien. Een petitie de partij te verbieden heeft inmiddels 410.000 handtekeningen ontvangen.

Cruciaal in deze is de houding van de centrumpartijen, met name de christendemocratische CDU. Tot nu toe was men daar heel voorzichtig, want je moet de AfD-kiezer vooral niet voor het hoofd stoten. In Nederland heeft dat gedrag de groei van de PVV niet belemmerd en voor Duitsland geldt hetzelfde. Inmiddels lijkt daar voorzichtig verandering in te komen. Ook binnen de CDU gaan nu stemmen op serieus te kijken naar een verbod op de AfD. Volgens CDU-parlementslid en plaatsvervangend voorzitter van de parlementaire controlecommissie (PKGr), Roderich Kiesewetter, vereist de affaire een gerechtelijk onderzoek waaraan ook minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) en Thomas Haldenwang, de voorzitter van het Federale Bureau voor de Bescherming van de Grondwet, deel moeten nemen.

Marco Wanderwitz, een Bondsdagafgevaardigde van de CDU, gaat zelfs verder: “De AfD en haar trawanten, inclusief de ondernemers die hen steunen, streven helaas consequent hun anticonstitutionele doelen na”. Wanderwitz probeert al langer zijn collega’s in de Bondsdag te overtuigen van de noodzaak de AfD te verbieden.

Dan is het wél nodig dat de christendemocraten eens kritisch naar zichzelf kijken. Op zijn minst zou de band met de Werteunion verbroken moeten worden. Daar is alle aanleiding toe nu gebleken is dat vooraanstaande leden van die organisatie er geen enkele moeite mee hebben om de tafel te gaan zitten met nazi’s als Sellner en Mörig. Ook zou de partij duidelijk moeten maken dat het lidmaatschap van de Werteunion onverenigbaar is met het lidmaatschap van het CDU. En last, but not least:  Simone Baum en Michaela Schneider zouden per onmiddellijk geroyeerd moeten worden. Wie aan tafel gaat zitten met nazi’s, is zélf ook een nazi.

Uitgelichte afbeelding: Von C.Stadler/Bwag – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78005943