AfD: in Duitsland geen ruimte voor de islam

Tijdens het congres van de extreemrechtse AfD is een motie aangenomen die de islam ‘onverenigbaar’ verklaart met Duitsland. De partij wil de bouw van minaretten, het dragen van de burqa en ritueel slachten, zoals beoefend door Joden en moslims, verbieden.

De AfD vergaderde de afgelopen dagen in Stuttgart om het beginselprogramma van de partij vast te stellen. Zaterdag probeerden antifascisten het congres te verstoren, wat ertoe leidde dat zo’n 500 mensen korte tijd vast werden gehouden door de politie.

Frauke_Petry_2015_(cropped)
Frauke Petry Foto: Wikipedia

Het congres was slecht georganiseerd, zo was er in eerste instantie te weinig ruimte voor alle afgevaardigden en kon door de chaos een deel van het programma niet afgehandeld worden. Uiteraard  stond de islam centraal. Oproepen islamitische geloofsuitingen te verbieden konden op luid applaus rekenen, terwijl oproepen de dialoog met moslims aan te gaan werden weggehoond.

“De islam is ons vreemd en kan om die reden geen beroep doen op de vrijheid van godsdienst die voor het christendom geldt” verklaarde Hans-Thomas Tillschneider, een AfD-parlementariër uit Saksen. Het congres beloonde deze uitspraak met luid gejuich.

De AfD wil de euro afschaffen, maar de EU als puur economische gemeenschap behouden. Verder is de partij van mening dat alle buitenlandse militairen – lees: Amerikanen – uit Duitsland moeten vertrekken. Ook alle kernwapens moeten uit Duitsland teruggetrokken worden. Een motie uit de NAVO te treden werd met een nipte meerderheid afgewezen.

De kritiek op de besluiten kwam niet alleen van moslims. Ook de Joodse gemeenschap reageerde fel afwijzend op de tijdens het congres genomen besluiten. Voorzitter Joseph Schuster van de Zentralrat der Juden  betitelde het beginselprogramma van de AfD als “een afscheid van de Duitse grondwet”. Volgens Schuster staat de AfD vijandig tegen élke vorm van religie. Ook de Evangelische Kergemeenschap keerde zich tegen de AfD, die ze verweet de samenleving te verdelen, in plaats van te verbinden.

Partijleidster Frauke Petry verklaarde dat de AfD geen pure protestpartij wil zijn, maar in de nabije toekomst ook wil gaan regeren. Dat stuitte onmiddellijk op afwijzende reacties van de enige potentiële politieke bondgenoot, de CDU/CSU. Een woordvoerder van de conservatieve CSU verklaarde dat: “de wens tot regeringsdeelname van mevrouw Petry tot mislukken gedoemd is, alleen al omdat geen enkele andere democratische partij met haar wil samenwerken”.  Of de conservatieven onder alle omstandigheden aan die afwijzende houding vast zullen blijven houden, is natuurlijk maar de vraag. Voorlopig lijken de radicale besluiten die tijdens het congres zijn genomen bredere politieke acceptatie van de AfD in de weg te staan.

Bron: Die Zeit

Voor wie meer wil lezen: goede analyses  bij Die Zeit en taz.