Afbreekbaar plastic geen oplossing voor vervuiling zeeën

Het gebruik van plastic producten met label “biologisch afbreekbaar” zal de plastic vervuiling in de oceanen nauwelijks terugdringen. De risico’s van plastics voor het mariene milieu blijven even groot, blijkt uit een VN-onderzoek.

De auteurs van het rapport Biodegradable Plastics and Marine Litter van het VN-Milieuprogramma (UNEP), stellen dat een volledige afbraak van biologisch afbreekbaar plastic alleen gebeurt in omstandigheden die in zee zo goed als nooit voorkomen. Voor heel wat soorten biologisch afbreekbaar plastic is immers een industriële composteeromgeving nodig en een temperatuur die langdurig hoger is dan 50 graden Celsius.

De auteurs wijzen verder op het probleem dat biologisch afbreekbaar plastic in de afvalstroom gescheiden gehouden moet worden van niet-afbreekbaar plastic voor recyclage. Als dat niet gebeurt, kan de kwaliteit van de gerecycleerde producten aangetast worden. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be