[A’dam] pand gekraakt tijdens Adev

Amsterdam verkeert in crisis. Woonruimte is onbetaalbaar. Mensen met lage en middeninkomens worden de stad uit gejaagd. Voor jonge mensen is er geen plek. De commercialisering van het centrum heeft massa’s toeristen aangetrokken die de stad onleefbaar maken, terwijl pandjesbazen, beleggers en grote bedrijven zich eindeloos verrijken. Voor alternatieve cultuur is geen ruimte meer. Amsterdam verliest haar ziel.

#hotelmokum

Wij, collectief Pak Mokum Terug, zijn jonge Amsterdammers die er genoeg van hebben. We willen ons niet langer neerleggen bij de trend dat onze stad alleen nog voor de rijken bewoonbaar is. Dat economische en commerciële belangen allesbepalend zijn. Dat we niet zelf kunnen vormgeven aan onze stad, aan haar cultuur, aan de manier waarop we leven. We claimen daarom de stad, we eisen de ruimte op voor de Amsterdammers zelf, we pakken Mokum terug.

We kraken daarom het voormalige Marnix Hotel en stichten daar een nieuwe vrijplaats: Hotel Mokum. Het Marnix Hotel, al jaren leegstaand en ernstig verwaarloosd, staat voor alles wat er in de afgelopen jaren verkeerd is gegaan in Amsterdam. Het historische pand is in handen van buitenlandse beleggers, onttrok als budgethotel woonruimte aan de Amsterdammers omwille van het toerisme, en is jarenlang zo slecht onderhouden dat het volkomen verkrot is geraakt. Nu is het niks meer dan een object voor speculatie, terwijl er voor jonge mensen, werkers, kunstenaars en mensen zonder bezit geen woning meer te vinden is.

Het is tijd voor drastische maatregelen om de wooncrisis te bestrijden en om de ziel van de stad te behouden. Hotel Mokum wordt een nieuw cultureel centrum voor kunst, muziek, plezier, activisme, goedkope cultuur en vrijheid, en zal ook woonruimte bieden. Hotel Mokum staat vanaf nu open voor iedereen die ons ideaal deelt dat vrijplaatsen onontbeerlijk zijn voor een levende stad: ons ideaal van een open, vrije en rebelse stad die haar inwoners zelf vormgeven. Want het zijn de Amsterdammers die Amsterdam maken, niet de speculanten en de multinationals die economisch van haar profiteren.

Wij willen het tij keren. Wij geloven dat vrijplaatsen, geworteld in de buurt, open voor bewoners en hun behoeften en initiatieven, de stad versterken. We kunnen alleen niet wachten tot de gemeente dat inziet. We kraken omdat de nood te hoog is. We kraken omdat we niet langer kunnen toezien hoe commercialisering en gentrificatie de stad uiteen trekken. We kraken omdat wonen een recht is, geen privilege.

Hotel Mokum wordt een plek voor de Amsterdammers zelf. Open en toegankelijk, publiek en anti-commercieel, waar we levendige, originele, verrassende, onthutsende, strijdbare, creatieve en vernieuwende programma’s zullen opvoeren. Hotel Mokum staat open: voor buurtbewoners, geïnteresseerden, en medestrijders.

Pak Mokum terug!

Check voor meer info Twitter of Instagram!

Check ook Indymedia

Uitgelichte afbeelding: kraakpand in Berlijn-Kreuzberg, 1981. Von Tom Ordelman (Thor NL) – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4245854