Actiefonds strijdt voor zijn voortbestaan

Het Actiefonds (voorheen bekend als XminY) is een in Amsterdam gevestigde organisatie en het steunt al meer dan 50 jaar sociale bewegingen, van het legendarische ANC in Zuid-Afrika vroeger tot de klimaatactivisten van Code Rood tegenwoordig. Nu is de nood hoog voor het fonds, dat geen subsidies van overheden en bijdragen van bedrijven accepteert. Om onafhankelijk te blijven zijn op korte termijn 250 nieuwe donateurs nodig. Door Het Actiefonds te steunen, helpen donateurs sociaal protest over de hele wereld.

Protesten en demonstraties zijn onmisbaar voor samenlevingen, ook democratische. Verworvenheden als het algemeen stemrecht en arbeidsrechten hebben we te danken aan sociale bewegingen die de status quo bekritiseerden. Nu extreemrechts dominanter is dan in decennia – zie de opkomst van Trump, Bolsonaro en Baudet – is het van het grootste belang dat mensen blijven opkomen voor hun rechten. Opwarming van de aarde en economische ongelijkheid zijn voor iedereen een probleem, maar het zijn vaak activisten die de urgentie aankaarten en oplossingen agenderen.

Het Actiefonds steunt al sinds zijn oprichting in 1968 groeperingen over de hele wereld die precies dit doen. In Nederland zijn antiracistische, feministische en klimaatactivistische organisaties vaak de begunstigde van het fonds. Maar ook bijvoorbeeld lhbti-activisten in Indonesië worden gesteund, of Armeense activisten die een goudmijn blokkeren om milieuschade te voorkomen. Op deze manier is Het Actiefonds al ruim vijftig jaar een cruciale bondgenoot van progressieve sociale bewegingen wereldwijd.

Als één van de oudste ngo’s van Nederland heeft Het Actiefonds een trouwe maar slinkende achterban van donateurs. Door een nieuw publiek – en specifiek de jongere, idealistische generaties – aan zich te binden middels publiekscampagnes, hoopt het fonds zijn voortbestaan te garanderen. Zo wil het fonds in tijden van (extreem)rechtse dominantie het progressieve tegengeluid steunen, en daarmee bijdragen aan een eerlijker wereld.

– Het X-Y-potje op tafel (“Uw kinderen hebbe nhet door” – hoe de wewreld in elkaar zit, ja ook in 1968 al), was voor conciliairen en andere progressieve christenen en iss geworden wat het nu is.
Website