Actie tegen tuigcorporatie Vestia

Actievoerders hebben vannacht twee panden van tuigcorporatie Vestia in de Rotterdamse Tweebosbuurt van een treffend opschrift voorzien. De woningen in de buurt gaan tegen de vlakte want huisvesting voor mensen met een laag inkomen moet je niet willen:

Klopt als een bus, zou je zeggen. Vestia kan zich natuurlijk niet vinden in deze omschrijving en overweegt aangifte te doen. Voor zover ik weet is dit de eerste keer dat er iemand overweegt aangifte te doen wegens het bekladden van slooppanden, maar Vestia is natuurlijk niks te dol. Een interview met een moegestreden actievoerder uit de Tweebosbuurt kun je hier lezen.

Vestia raakte in 2011 in de problemen omdat de toenmalige bestuurders zich wat al te enthousiast op de derivatenmarkt hadden gestort. “De meeste derivaten bleken om speculatieve redenen te zijn afgesloten door de kasbeheerder van Vestia, Marcel de Vries, die hiervoor miljoenen euro’s aan afsluitprovisies kreeg van de banken” (Wikipedia). De top zag zich gedwongen het veld te ruimen, waarbij topman Erik Staal nog een gouden handdruk van 3,5 miljoen in ontvangst mocht nemen.

Als gevolg van die affaire dreigde Vestia om te vallen en andere corporaties mee te sleuren in haar val. De corporatie werd – grotendeels op kosten van andere woningcorporaties – gered, waarbij in 2012 de derivaatcontracten met de banken voor een bedrag van ruim € 2 miljard werden afgekocht. 

Mocht iemand gedacht hebben dat het er er na het vertrek van de oude top socialer op zou worden, dan is men bedrogen uitgekomen. Vestia zette in Rotterdam enthousiast in op sloop van goedkope huurwoningen, in de hoop die te kunnen vervangen door woningen voor mensen met een hoog inkomen. Uiteraard kon men daarbij rekenen op enthousiaste bijval van een meerderheid in de gemeenteraad.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Jan Gottweiss on Unsplash