ACM en Asscher houden afspraken over duurzaamheid tegen

Dier&Recht/Varkens in Nood steunt het protest van boeren, supermarkten en voedselindustrie tegen ACM. De stichtingen sluiten zich aan bij de oproep van LTO, CBL, FNL [1] en de Gelders gedeputeerde Van Dijk dat de ACM ketenafspraken moet toestaan als die bijdragen aan een betere maatschappij.

Afspraken in de keten zijn noodzakelijk
Wil Nederland flinke slagen kunnen maken op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en een redelijk inkomen voor de boeren, dan zal er in de keten samengewerkt moeten kunnen worden. Om dat te bereiken moet er een visie zijn met een duidelijke doelstelling. En daar moet iedereen in de keten aan mee doen. Free-riders, die de afspraken verzieken, moeten zowel op het niveau van de boeren, als bij de verwerkers en de supermarkten, bestraft kunnen worden. Het zijn echter juist de free-riders die de ACM beschermt, want met hun lage prijzen mogen ze van de ACM binnen de vrije markt hun gang gaan.

De consument heeft meer belangen dan kiloknallers
De consument heeft meer belangen dan goedkoper, goedkoopst: dierenwelzijn, schone lucht, het behoeden van het uitsterven van weidevogels en bijen en een gezonde boerenstand. Het getuigt van een zéér beperkte visie, en onjuiste en schadelijke uitgangspunten dat de ACM het consumentenbelang verengd wordt tot euro’s.

ACM: willekeur en gemakzucht
Het is stuitend dat binnenlandse initiatieven voor een betere maatschappij uitermate kritisch beoordeeld worden, maar dat monopolisten zoals Google, Facebook en Airbnb, zonder hier werkgelegenheid te creëren en belasting te betalen, van de ACM alle ruimte krijgen. Het geeft de indruk van willekeur en gemakzucht bij de ACM.

Politiek: passiviteit
Minister Asscher is niet van plan de regelgeving aan te passen; het bedrijfsleven krijgt wel de mogelijkheid om vooraf bij ACM te toetsen of de gemaakte afspraken in orde zijn. Dat is veel te passief: het is al extreem lastig om alle belanghebbenden zover te krijgen dat ze tot afspraken komen. Het creëren van extra bureaucratie en het risico op uiteindelijke afwijzing door de ACM maakt het nemen van initiatieven nog lastiger. De politiek laat het (weer eens) afweten.

[1] LTO Nederland, het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel, de Federatie voor de Nederlandse Levensmiddelenindustrie