Achter de schermen van de strijd om Mosoel

Nu het einde nadert in de strijd om Mosoel, blijven veel vragen over de toekomst van de stad (en de provincie Nineve provincie). Hoe zullen de interacties verlopen tussen rivaliserende krachten uit Turkije, Iran, de Koerden en de centrale regering in Bagdad? Grootste slachtoffers van deze tragedie zijn de soennieten. Hun steden zijn vernietigd.

Mosoel (oude naam Nineveh) is een van de oudste en grootste steden van de oudheid. Het gebied rond de stad werd al in 6.000 voor Christus sedentair bewoond en was in 3.000 voor Christus een belangrijk religieus centrum ter ere van de Mesopotamische godin Ishtar. De vroege stad werd gebouwd op een geologische breuklijn en leed meermaals enorme schade door aardbevingen.

Er woonden in de ommuurde stad Nineveh in de 8ste eeuw voor Christus, tijdens het leven van de profeet Jonas, 120.000 mensen. Het was een “buitengewoon grote stad van drie dagreizen in de breedte”, volgens het Bijbelse Boek van Jonas. De bevolking van Ninevehbedroeg ongeveer 300.000 mensen na het bewind van Sanherib (704-681 VC = voor onze jaartelling). Het was daarmee meer dan vijftig jaar lang (668-612 VC) de grootste stad ter wereld.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be