Abortusbeperkende maatregelen Texas ongrondwettelijk volgens Supreme Court

In de zaak Whole Woman’s Health vs. Hellerstedt heeft het Supreme Court van de Verenigde Staten bepaald dat een abortusbeperkende maatregel zoals die in Texas geldt ongrondwettelijk is. Whole Woman’s Health is een feministische organisatie die gynaecologische zorg biedt, waaronder abortus. John Hellerstedt was de Commissioner of the Texas Department of State Health Services,  ten tijde dat de zaak aangespannen werd.

Kort gezegd komt het erop neer dat in Texas abortusklinieken moeten voldoen aan dezelfde eisen als die van chirurgische klinieken en dat de betreffende artsen zonder meer patiënten naar een ziekenhuis binnen een straal van 30 mijl moeten kunnen verwijzen. Niet elke arts kan dat zomaar, in de Verenigde Staten.

Het Surpreme Court heeft nu bepaald dat die restricties buitenproportioneel zijn en een te grote hindernis vormen voor vrij toegankelijke abortuszorg, en daarom ongrondwettelijk is.

Dit soort regels bestaan ook in 22 andere staten, en alhoewel die daar nu niet gelijk afgeschaft zullen worden, is het wel veel kansrijker geworden voor advocaten om die regelingen succesvol aan te vechten.