“Aantal werkende jongeren in 15 jaar nooit zo laag geweest”

stopjeugdwerkloosheidGeen enkele regering is er de voorbije decennia in geslaagd de werkgelegenheidsgraad wezenlijk op te trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de studiedienst van de [Belgische] PVDA. De werkgelegenheidsgraad bij jongeren is zelfs in 15 jaar nooit zo laag geweest. En dat komt niet doordat meer jongeren langer studeren.

De officiële werkloosheidscijfers zijn al lang geen goede graadmeter meer voor de gezondheid van de arbeidsmarkt. De werkloosheidsuitkeringen zijn selectiever geworden waardoor een grote groep mensen zonder werk niet meer opduikt in de statistieken.

Dat werd ook duidelijk in het recente jaarverslag van de RVA. Het rapport bevatte voor het eerst informatie over wat er met de werklozen gebeurt als ze hun uitkering verliezen. Van de eerste groep mensen die uitgesloten werden van de wachtuitkering, vond slechts 13,2 procent werk na zes maanden. Van meer dan 45 procent is geen spoor meer te vinden. (Lees verder bij de bron van dit artikel)Via:: dewereldmorgen.be