Aanspreken? Ontslaan!

Politie en sociale media: het mixt niet zo best.

Zeker zodra individuele wijkagenten de knoppen in handen krijgen.

Donderdag was het weer eens flink raak, een Emmense agent kon het niet laten een racistisch, tendentieus en bijzonder hatelijk tweetje te plaatsen over een paar al dan niet Marokkaanse mensen die de laatste bus naar Ter Apel gemist hadden:

Niet wat je zou hopen te zien van een politieagent, en voldoende reden voor serieuze sancties. Helaas denkt de politie er met een intern gesprekje vanaf te zijn:

Zowel op Twitter in reactie op de inmiddels verwijderde post als op de facebook-post van de politie in Emmen kwamen en komen verontwaardigde reacties binnen op het plaatsen van het bericht. Maar ook over de lauwe reactie van de hermandad, en het uitblijven van gevolgen voor het, laat ik het diplomatiek zeggen, oneigenlijke gedrag van de Wijkagent Centrum Emmen op Twitter kan bij veel mensen niet op bijval rekenen.

En daar hebben ze volkomen gelijk in.

Op de Facebookpagina van ControleAltDelete, een organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren en politiegeweld wordt het helder en bondig gesteld: Gerard Bouman, corpschef van de Nationale Politie heeft vorig jaar december in een interview met de NOS het volgende gezegd:

“Als je onderscheid gaat maken naar geloof, ras, of de vraag of iemand vluchteling is of niet, dan is er geen plaats voor je in dit korps.”

Het wordt tijd dat de politie hier naar gaat handelen in plaats van klagers met een kluitje in het riet te sturen. Iemand ergens op aanspreken is namelijk allemaal wel en goed, maar een dergelijke uiting, gedaan door een ambtenaar in functie, dient echte consequenties te hebben. Misschien leren agenten dan eens af om zich op het internet als cowboys en lefgozers te presenteren.

Zoals Bouman ook zei in het interview:

“Agenten mogen privé hun eigen mening hebben over vluchtelingen, maar op straat is de politie er voor iedereen. […] Wij hebben 64.000 mensen werken bij de politie, dus die privé-meningen verschillen natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat agenten zich bijvoorbeeld zorgen maken over overlast. Maar wat niet kan, is dat je privé-mening leidend wordt voor je gedrag in de samenleving.”

Persoonlijk zou ik hier nog wel het een en ander tegenin willen brengen, maar vooruit, laten we Gerard op z’n woord nemen. Wanneer wordt dan de betrokken agent ontslagen? Of minimaal geschorst, gedegradeerd tot éénstrepertje en op communicatie-cursus gestuurd?

Het is namelijk niet alsof dit gedrag zeldzaam is. Sterker nog, uit eerdere berichtgeving blijkt de neiging tot discriminatoir gedachtengoed binnen de politie welhaast de normaalste zaak van de wereld.

Ook geklungel van een misschien iets minder erge soort, waarin politieagenten blijk geven van net iets teveel plezier in hun werk zijn natuurlijk schadelijk voor het imago van de politie onder de bevolking, maar puur kwaadaardig racisme? Hoe wil je dan nog enig moreel overwicht behouden?

Daarom: een oproep aan de prinsemarij van Nederland: doe eens iets concreets aan het racisme en misplaatste superioriteitsgevoel onder uw dienders. Begin met de rotte appels in het topje van de boom, en blijf schudden tot het laatste racistische snor uit de buurten verdwenen is. Als hier niet dringend werk van gemaakt wordt kun je het ons niet kwalijk nemen dat we er bij elke interactie met een vertegenwoordiger van de sterke arm der wet van uit gaan dat er een bruin hemd onder dat uniform verborgen zit.

Toon moed, en trap de stiekeme nazi’s in uw gelederen de laan uit, zodat iedere Nederlander, en iedere ‘gelukszoeker’ kan rekenen op een gelijke en eerlijke behandeling.

Oh, en als jullie dan toch bezig zijn, houdt eens op met het fungeren als de facto bodyguards voor de openlijke nazi’s van Pegida en aanverwanten.

En als dat allemaal te moeilijk blijkt -want een organisatie die het geweldsmonopolie van de staat dient te handhaven van alle fascistische smetten vrijwaren moet een duivels karwei zijn- pak dan tenminste deze afgrijselijke wijkagent écht aan. Een intern gesprek is simpelweg niet afdoende.