Aanslag op Cristina Kirchner mislukt

De linkse Argentijnse politica Cristina Fernández de Kirchner heeft gisteravond een moordaanslag overleefd. Kirchner bleef ongedeerd omdat het pistool van de dader niet afging. Een 35-jarige Braziliaanse man is door de politie gearresteerd.

Kirchner was van 2007 tot 2015 presidente van Argentinië.  Momenteel is ze vice-presidente van het land.

Kirchner behoort tot de linkervleugel van de peronistische beweging. Onder haar bewind werd sterk ingezet op het terugdringen van de economische ongelijkheid in het land en de verbetering van de positie van vrouwen. Alles uiteraard tot grote ergernis van rechts. Ook heeft ze zich – tot zo mogelijk nóg grotere ergernis van rechts – ingezet voor de vervolging van (ex)militairen die zich tijdens de militaire junta van 1976 tot 1983 schuldig hebben gemaakt aan moord en foltering.

Onomstreden is ze dus niet, en dat niet alleen vanwege haar uitgesproken politieke opvattingen. Kirchner wordt er door het OM van beticht zakenman Lazaro Baez overheidsopdrachten te hebben gegund voor projecten die veel te duur waren en/of nooit werden afgerond. In augustus eiste het OM tegen Kirchner een gevangenisstraf van twaalf jaar en uitsluiting uit openbare functies voor de rest van haar leven. Kirchner ontkent de beschuldigingen. Voor haar politieke tegenstanders – en daar zijn er nogal wat van – aanleiding een hetze te beginnen, inclusief nauwelijks verhulde oproepen haar te vermoorden. Blijkbaar heeft iemand nu geprobeerd de daad bij het woord te voegen.

Uitgelichte afbeelding: Door Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16122743