Aanklager Strafhof Bensouda vraagt eindelijk om actie tegen Israel

Het werd tijd. De aanklager van het Internationale Strafhof ICC, Fatou Bensouda, heeft vrijdag eindelijk bekend gemaakt dat ze redenen ziet om Israël te gaan vervolgen. Israël heeft oorlogsmisdaden bedreven volgens  haar en gaat gaat daar bovendien mee door.

Ze heeft het Hof geschreven dat ze na vijf jaar onderzoek onder meer tot de slotsom is gekomen dat Israël oorlogsmisdaden bedreef in 2014 in Gaza, tijden de operatie Protective Edge, waarbij Israël in tenminste ”drie onderzochte gevallen” disproportionele aanvallen lanceerde. Ook zou sprake zijn van oorlogsmisdaden op de Westoever en in Oost-Jeruzalem, bijvoorbeeld doordat het  Israëlische onderdanen overbrengt naar bezet gebied. Genoeg om met haar onderzoek verder te gaan, op basis van onder meer klachten van de Staat Palestina.

Daarnaast heeft zij ook aanwijzingen dat er aan Palestijnse kant oorlogsmisdaden zijn gepleegd, onder meer door het uitvoeren van  aanvallen op burgerdoelen of op burgers, en ook door het toepassen van martelingen en unfaire processen.

Bensouda vroeg het Hof echter eerst om een uitspraak te doen over de status van de gebieden en de jurisdictie van het Hof daarin, aangezien daarover onduidelijkheid bestaat. Ze vroeg bovendien om een snel oordeel, omdat de Israëlische oorlogsmisdaden intussen doorgaan en er geen uitzicht is op verbetering. Daarbij verwees de onder meer naar de plannen van (nog steeds) premier Netanyahu om de Westoever deels te annexeren.

De bekendmaking van Bensouda is toegejuicht door de premier van de Palestijnse Autoriteit en door Palestijnse mensrenrechtenorganisaties, Onder meer de organisatie Adalah verzamelt al 18 jaar feiten omtrent schendingen van het internationale recht door Israël. Ook al-Haq is er al geruime tijd mee bezig.

Premier Netanyahu gaf een verklaring uit, waarin hij zuur verkondigde dat het Internationake Strafhof  door de beslissing van Bensouda is veranderd in een een politiek instrument om de staat  Israël te delegitimeren. Hij zei dat Bensouda volstrekt voorbijgaat aan de argumenten die Israël heeft gepresenteerd en dat ze de waarheid geweld aandoet door te stellen dat het een oorlogsmisdaad is dat Joden in hun in de Bijbel genoemde voorouderlijke land wonen.

Mijn commentaar hierop luidt: hopelijk komt het Hof snel met een oordeel en hopelijk luidt dat dat oorlogsmisdaden waar ook ter wereld vervolgd dienen te worden, ook in Palestina. Omdat het Hof in feite een generale functie bezit om daar korte metten mee te maken uit naam van de slachtoffers. Hopelijk is het dan ook snel afgelopen met het soort onzin als door Netanyahu verkondigd dat Joden niets fout kunnen doen omdat de Bijbel ze gelijk zou geven. Alsof er niet ook wat andere dingen in die Bijbel staan. Bij voorbeeld dat je ”de vreemdeling moet liefhebben als jezelf”.

Eerder verschenen op Abu’s blog.

Uitgelichte afbeelding: Bensouda – ICC