Aan wie en wat precies waren Teeven en Opstelten loyaal?

Eerder deze week traden twee bewindslieden uit Bruin II die vast door van alles behalve competentie, moraal of fatsoen gedreven werden af.
Dat berichtte de minister van schedelmeetzaken Asscher als volgt:

2015-03-09 Asscher over Op en Tee

Nou doet de vraag zich voor: “Aan wie waren deze twee in bovenstaande Tweet genoemde lui precies loyaal?”

Was het hun ego en machtswellust?
Aan hun ‘partners in crime’ van Bruin II?
Waren ze loyaal aan hun ongetwijfeld goed gevulde bankrekeningen tijdens ‘het koers houden’?
Kan het ook zijn dat ze loyaal waren aan de vele door en door corrupte vriendjes en mede ‘koers houdende’ partijgenoten waarvan de één na de ander door de mand valt?
Loyaal aan genocide-staat Israël met zijn Lieberman die graag mensen onthoofdt of een andere buitenlandse mogendheid?

Over onthoofden gesproken: opvallend dat IS in zijn propaganda en overige ‘optredens’ die genocide-staat Israël nooit of vrijwel nooit noemt.

Maar terug naar het onderwerp van dit stuk en de vraag aan wie twee bewindslieden, die ervoor pasten aan de volksvertegenwoordiging rekenschap en verantwoording af te leggen over hun daden, en in plaats daarvan aan hun platvoeten trokken, exact loyaal waren volgens de van respect voor die twee zwijmelende collega uit het bruine zootje. Kan het zijn dat de heren loyaal waren aan Esther Voet van de Propaganda Kompagnie van genocide-staat Israël in Nederland die gisteren in een Tweet gewag maakte van het feit dat er bewindslieden waren met een kenbaar gemaakte opvatting over de Tweet van mevrouw Haifa naar aanleiding waarvan de van respect (voor de verkeerden als je het mij vraagt) overlopende en hoog over loyaliteit opgevende minister van schedelmeetzaken met zijn opmerkingen volgens de heer Cohen en zijn commissie de arbeidsverhoudingen tussen genoemde mevrouw en haar werkgever verstoord heeft?

volk en vaderland
volk en vaderland
Waren ze loyaal aan degenen voor wie ze hielpen als leden van Bruin II een oorlog te ontketenen in Oekraïne en een oorlog uit te breiden en voort te zetten in het Midden Oosten? Of wellicht aan de ideeën van het Derde Rijk van weleer? Aan ‘volk en vaderland’ zoals één van die twee verklaarde en zo ja, wat wordt daar exact onder verstaan? Misschien dat ze loyaal waren aan de wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar Geert W. en zijn ideeën? Waren de heren loyaal aan een combinatie van dat alles?

Just asking. Vragen, vragen, vragen. Hoe het ook is: ik vind het eigenlijk wel zo prettig – en ik geloof dat ik vast niet de enige ben die dat graag wil weten – bij wie en wat exact de loyaliteit ligt van bewindslieden en dan niet alleen van die twee die inmiddels opgehoepeld zijn.
Tot slot: zeg me voor wie je respect hebt en ik zal zeggen wie jij bent.