Behalve Trump blijven alle leiders G20 vasthouden aan klimaatakkoord Parijs

Naar verluid zijn de G20 er wat betreft klimaatverandering uit. Volgens Politico blijven ze, met uitzondering van Trump, onverkort vasthouden aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Om te voorkomen dat Trump gezichtsverlies lijdt wordt een passage opgenomen dat de VS “nauw samen zal werken met andere landen om fossiele brandstoffen schoner en efficiënter te gebruiken”.

Een mooie overwinning voor Merkel, die erin is geslaagd Trump volledig te isoleren. Merkel en Macron waren bang dat Trump anderen zou kunnen overhalen zich bij hem aan te sluiten. Dat had vrijwel zeker geleid tot een afzwakking van de tekst.

Volledige tekst, volgens Politico:

“We take note of the decision of the United States of America to withdraw from the Paris Agreement. The United States of America announced it will immediately cease the implementation of its current nationally-determined contribution and affirms its strong commitment to an approach that lowers emissions while supporting economic growth and improving energy security needs. The United States of America states it will endeavor to work closely with other countries to help them access and use fossil fuels more cleanly and efficiently and help deploy renewable and other clean energy sources, given the importance of energy access and security in their nationally-determined contributions.

“The Leaders of the other G20 members state that the Paris Agreement is irreversible. We reiterate the importance of fulfilling the UNFCCC [UN Framework Convention on Climate Change] commitment by developed countries in providing means of implementation including financial resources to assist developing countries with respect to both mitigation and adaptation actions in line with Paris outcomes and acknowledge the OECD’s report “Investing in Climate, Investing in Growth”. We reaffirm our strong commitment to the Paris Agreement, moving swiftly towards its full implementation in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances and, to this end, we agree to the G20 Hamburg Climate and Energy Action Plan for Growth as set out in the Annex.”