9 mei: Dag van de Overwinning, Dag van Europa

Zeventig jaar geleden kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. De Dag van de Overwinning op 9 mei staat in het teken van die gebeurtenis. Vooral Russen hebben enorme offers gebracht om de nazi’s te verslaan. Rusland kent dan ook een uitgebreide viering van die dag.

De Dag van de Overwinning op het nazisme zou eigenlijk in heel Europa moeten worden gevierd. Het nazisme en de daarmee gepaard gaande Holocaust is het verschrikkelijkste wat de westerse samenleving heeft voortgebracht. Als victorie daarover geen viering waard is, wat dan wel? Maar in de periode na WO-II tot aan de val van de Muur zou zoiets de prestaties van de Russen in het zonnetje hebben gezet en dat kon natuurlijk niet. Die waren vuile commies en vijanden van onze ‘bevrijders‘, de Amerikanen.

Toevalligerwijs, maar niet heus, heeft op 9 mei in 1950 de Franse minister Robert Schuman een verklaring afgelegd waarmee hij Europese samenwerking als stap om oorlog in Europa te voorkomen daadwerkelijk in gang zette. Het samenwerkingsverband werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. In de loop der tijd is daaruit na tussenstappen de Europese Unie ontstaan. 9 mei is vanwege dat vredesinitiatief een feestdag geworden: de Dag van Europa.

Het aardige is dat zowat alle Europeanen 9 mei kunnen vieren, hetzij als overwinningsdag, hetzij als Europadag. En wellicht als beide, want de EU, de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2012, is een overwinning op het enggeestige ‘eigenes Volk über alles’.