80% daling aantal verblijfsvergunningen voor asielzoekers en nareizigers in 2016

Het aantal nieuwe asielzoekers en hun eventueel nareizende familieleden, dat op grond van hun aantal en herkomst, een verblijfsvergunning heeft gekregen en nog zal krijgen, is in 2016 gedaald naar een kleine 11.500. In 2015 waren dat er nog 58.000. Dit blijkt, met behulp van een nieuw model, uit mijn analyse van de aanvragen en beslissingen op asielaanvragen.

Verder blijkt dat de officiële immigratiecijfers in 2016 zijn opgepompt met duizenden nep-immigranten en dat de IND de boel bedondert.

Advies: Misschien is het een goed idee om eerst met de paragraaf Een heel concreet actueel voorbeeld te beginnen en daarna het hele artikel te lezen. Het voorbeeld gaat namelijk om een uitspraak van Wilders afgelopen maandag en geeft een goed idee van mijn model.

Dit model heb ik gemaakt omdat er ontstellend veel onzin is geroepen tijdens deze campagne over de aantallen asielzoekers.

Cijfers asielzoekers
De cijfers van het aantal asielzoekers hebben mij al lang ergernis bezorgd. Het bij elkaar optellen van aanvragen asiel, dubbelaanvragen en verleende verblijfsvergunningen nareis, bij elkaar de zogenaamde asielinstroom, geeft geen enkel inzicht in de ontwikkelingen. Maar er speelt meer. In 2015 is luid geroepen dat er 60.000 ‘asielzoekers’ naar ons land zijn gekomen Nu betekent ‘naar ons land komen’ niet hetzelfde als een verblijfsvergunning krijgen. Een verblijfsvergunning betekent dat je in een gemeente gaat wonen, werk moet hebben of een uitkering, naar school moet, zorgverzekering moet hebben en natuurlijk ook een woning. Het is dus 10x belangrijker dan een plek in een AZC, maar over de AZC’s is 10x meer te doen geweest. Aan het aantal dat nu werkelijk een verblijfsvergunning krijgt, wordt weinig aandacht besteed.

Nu heb je in de beleving ook nog een dubbeltelling: De asielzoekers uit 2015 (en hun eventuele nareizende familie) die in aanmerking kwamen voor een verblijfsvergunning, kregen die voornamelijk in 2016. Zij kwamen toen pas in de statistieken van het CBS als immigrant. Met het gevolg dat er in 2016 een flinke stijging van het aantal immigranten was naar 229.000. Ik ga straks apart in op die 229.000, want daar zit iets merkwaardigs in.

Nieuwe manier van berekenen
Ik heb een nieuwe manier van berekening gemaakt, met als nieuw cijfer het aantal mensen dat een verblijfsvergunning zal krijgen, zowel van de asielzoekers als van de nareizigers. Erg moeilijk is dat niet. We weten per herkomstland of mensen al dan niet een verblijfsvergunning krijgen: Syriërs bijna 100% en Algerijnen bijna 0%. Bovendien kunnen we goed voorspellen hoeveel nareis er zal volgen (ik kan met de beschikbare cijfers de nareis minder goed voorspellen i.t.t. het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar mijn cijfers benaderen die hoogstwaarschijnlijk vrij goed).

Lees verder bij Flip van Dyke