60 procent van de asielzoekers komt uit een veilig land volgens Timmermans

De NOS kwam met een interview met Frans Timmermans. Daarin de volgende tekst:

Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen, is niet op de vlucht voor een oorlog. Het zijn vooral Noord-Afrikanen die om economische redenen hun thuisland verlaten. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in een interview met de NOS

In het stukje interview dat de NOS erbij heeft gevoegd gebruikt Timmermans het woord oorlog niet. Hij zegt dat 60% uit landen komen die geen enkele reden geven om de vluchtelingen status aan te vragen. Dat van die oorlogslanden verzint de NOS er zelf bij. Ook al is er geen oorlog je kan niet zeggen dat asielzoekers uit bijvoorbeeld Iran of Eritrea geen enkele reden hebben om asiel aan te vragen.

Bij Met ‘t Oog op Morgen horen we na 13:07 minuten de twee journalisten dezelfde fout maken. Vervolgens krijgen we het hele interview te horen. Het woord oorlogsgebieden horen we Timmermans niet gebruiken.

Volgens Timmermans blijkt die 60% ‘asielzoekers’ uit de cijfers die hij van Frontex heeft gekregen. Het gaat om de verandering in december. Die 60% zijn vooral Noord-Afrikanen. Frontex ondersteund regeringen om de Europese buitengrenzen te bewaken. Ieder kwartaal maakt Frontex een overzicht, maar de laatste is van het derde kwartaal vorig jaar. Wel is er artikel van 22 januari -drie dagen dus voordat Timmermans sprak- over o.a. de maand december, maar daarin wordt met geen woord gerept over de grote veranderingen die plaats zou hebben gevonden in december. Dat is op z’n minst merkwaardig.

Zijn er andere indicatoren die wijzen op die ‘grote verandering’? Twee belangrijke instanties die zich bezig houden met asielzoekers zijn IOM en UNHCR. Van hun mag je verwachten dat zij aan de bel trekken als er iets bijzonders aan de hand is. Dat is niet het geval. Helaas staat er op hun websites veel informatie, maar nogal fragmentarisch. Niettemin niets over een grote verandering van de herkomst van de asielzoekers.

Ook andere bronnen de genoemden geven geen enkele indicatie dat er iets bijzonders aan de hand is:
(lees verder bij Flip van Dyke)