47.000 aanmeldingen: voor elke vluchteling is er een vrijwilliger

Alhoewel we ons hier regelmatig erg ongerust maken over het volgens de peilingen gestaag groeiende aantal rechtsrabiate vreemdelingenhaters in dit land, is er toch ook wel degelijk een andere kant, en dat zijn bijvoorbeeld de wachtlijsten die ontstaan zijn voor mensen die hun hulp aan vreemdelingen willen aanbieden. Er zijn letterlijk evenveel mensen die willen helpen als er vluchtelingen zijn!

Ruim 47 duizend mensen hebben zich sinds de zomer als vrijwilliger aangemeld bij de twee grootste organisaties die zich in Nederland voor vluchtelingen inzetten. Dat laten het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland weten. Negatieve sentimenten jegens vluchtelingen, onder andere terug te zien in weerstand tegen asielzoekerscentra, hebben de massale toeloop niet negatief beïnvloed. (Volkskrant)

En dit is een veel krachtiger signaal naar de PVV dan welk artikel ook: nee Wilders, jullie vertegenwoordigen NIET Het Volk, er zijn blijkbaar massa’s mensen die een radicaal ander standpunt innemen, die wèl mensen in nood bij willen staan in plaats van ze nog verder de goot in te willen trappen, of hysterisch gillen over terroristen die we binnen zouden halen. De berichtgeving van de NOS over 20% Rode Kruisvrijwilligers die bezwaren zouden hebben tegen het helpen van vluchtelingen bleek gelukkig een canard van jewelste.

Belangrijker nog dan dat de PVV en aanhang dit beseft, is dat de laflinkse partijen, en dat zijn àlle linkse partijen op dit moment, dit gaan beseffen. Dat zij eindelijk eens ophouden stemmen proberen te halen/behouden door toe te geven aan de haatspraak en hysterie van de PVV, in plaats van er keihard tegenin te gaan. Want daar bevindt zich hun echte electoraat, en dat bestaat nog steeds getuige deze massale hulp.

Dit is het verzet van de andere kant tegen de haatagenda van de PVV, die er intussen toe geleid heeft dat zo ongeveer elke publieke uiting tegen het gedachtegoed van de PVV tot doodsbedreigingen door de aanhang ervan leidt. Heb ik daar bewijs voor? Nee. Maar neem van mij aan dat de doodsbedreigingen tegen mensen die bezwaar hebben tegen het verschijnsel Zwarte Piet, dat blijkbaar desnoods over lijken een leuk kinderfeest moet blijven, of die stenen door ruiten van asielzoekers gooien geen GroenLinksstemmers zijn.