Reactie Mars der Beschaving op College Den Haag

Dit stuk is eerder geplaatst op de website van socialisme.nu

Aan het eind van de Mars der Beschaving trad de ME gewelddadig op tegen een vreedzame sit-in. Vier lokale partijen stelden hier kritische vragen over aan het College van B & W. Die draait de zaken nu om en legt de schuld volledig neer bij de organisatoren, die op hun beurt strijdbaar met een vleug venijn van zich afbijten. Hieronder publiceren we hun reactie op het College van Den Haag.

Geachte raadsleden,

Wij lazen gisteravond op de website van De Volkskrant over de inhoud van de brief van het Haagse college van Burgemeester en Wethouders aangaande het gewelddadige optreden van de ME na afloop van de cultuurdemonstratie op 27 juni (‘Cultuurdemonstratie slecht voorbereid’, 12-07-2011). Deze brief toont de gebeurtenissen als in een lachspiegel. Wij zouden niet goed zijn voorbereid, we zouden geen rekening hebben gehouden met de hitte van die dag, en het geweld tegen de demonstranten was ‘noodzakelijk en proportioneel’, omdat er een gevaarlijke situatie dreigde vanwege het winkelend publiek.

Heel vreemd allemaal. Daags na de demonstraties kregen we bericht van de politie dat organisatorisch alles naar tevredenheid was verlopen. Ons contact met de politie Haaglanden was sowieso uitstekend. Achteraf zijn er terecht vragen gesteld over het onnodig harde optreden van de ME. Dit gebeurde bij een sit-in die plaatsvond nadat het officiële protest was beëindigd. Wij hebben vernomen dat het geweld grof was. Onder andere van de aanwezige RTL journalist Jos Heymans, die er via twitter met afschuw over sprak. Het lijkt alsof het Haagse College nu de geschiedenis wil herschrijven en suggereren dat deze demonstranten erom vroegen omdat wij onze zaken niet op orde zouden hebben. Dat dit argument geen steek houdt spreekt vanzelf, maar het is nodig om op te merken dat het ook onwaar is. Wij waren goed georganiseerd en hebben alle aanwijzingen van de politie opgevolgd.

Opmerkelijk is dat het college schrijft dat de organisatie zich niet goed had voorbereid op de hitte van die dag. Ja, het was warm en de zon scheen fel. We hebben de brandweer verzocht ons bij te staan, maar die komen vanwege bezuinigingen helaas niet meer voor dit soort zaken opdraven. Gelukkig bleek de organisatie van de veteranendag zo aardig om een kraan beschikbaar te stellen, zodat er toch een waterpunt voorhanden was. Er werd daarnaast frisdrank gesponsord, FNV Kiem deelde water uit en er was ook voldoende frisdrank te koop. We hebben verder zo veel mogelijk voor de hitte gewaarschuwd. Van de 10.000 demonstranten heeft zich maar één mevrouw bij de hulpdiensten gemeld.

Wonderlijk is de suggestie dat het winkelende publiek in gevaar dreigde te komen doordat tweehonderd demonstranten op de grond waren gaan zitten. Hoezo? Was de politie bang dat men over de sondes van de subsidie-infusen zou struikelen? Of dat de demonstranten tot bloedens toe Mahler zouden blijven neuriën?

Twee punten in de brief van het Haagse college van B&W zijn wel juist. We hadden geen goede eigen ordedienst; de cellisten, dramaturgen, acteurs, toneelschrijvers en andere kunstenaars die zo’n geel hesje met ‘crew’ droegen, hadden geen verstand van orde houden, maar veel aanleiding om in actie te komen was er ook niet. Ook hadden wij inderdaad ‘weinig ervaring … met het organiseren van een dergelijk protest.’ Hoewel niet relevant (ervaring is immers geen vereiste om massaal te gaan demonstreren) is het wel waar. De hele Mars der Beschaving is binnen twintig dagen georganiseerd door een ad hoc verband van met name jonge theatermakers. Na een lange Mars waarbij drieduizend mensen zonder één noemenswaardig incident ’s nachts van Rotterdam naar Den Haag waren gelopen, stonden tienduizend mensen gebroederlijk op het Malieveld. Het succes van een demonstratie valt niet altijd te voorzien. Maar we zijn benieuwd wat we met de nu opgedane ervaring zullen bereiken.

Komend najaar wordt het ernst. Dan keren wij terug naar het Malieveld. Wij hopen dan aan onze zijde de vakbonden te vinden, de openbaarvervoerbedrijven, de zorgsector, de organisaties die opkomen voor de natuur in Nederland, rechters die zich door dit kabinet voelen geschoffeerd, tuinders die geen werkkrachten kunnen vinden omdat minister Kamp het braafste jongetje van de Trêveszaal wil spelen, gehandicapten die hun PGB kwijtraken, studenten die hun studie niet meer kunnen betalen, alle Nederlanders die het onbeschaafd vinden als de rekening van de kredietcrisis daadwerkelijk door de mensen met de lage inkomens zal worden betaald. En wie weet lopen ook diezelfde ME’ers aan onze zijde, omdat hen drieduizend nieuwe collega’s door de neus zijn geboord.

De gesprekken met alle sectoren en groepen die zo onplezierig met dit kabinet in aanraking zijn gekomen en daar verontwaardigd over zijn, zijn in volle gang. Binnenkort wordt de datum geprikt. Het leger, ook de dupe van Rutte’s ongebreidelde haast en gedram, zullen we vragen de ordetroepen voor deze demonstratie te leveren.

Met vriendelijke groeten,

Het Mars der Beschaving-team