42.500 Vluchtelingen per dag. Elke dag

59,5 miljoen. Dat is het aantal mensen dat in 2014 op de vlucht was voor geweld, vervolging, armoede, milieurampen of schending van de mensenrechten. Dat cijfer, uit het VN Vluchtelingenrapport, komt ruwweg overeen met het bevolkingsaantal van het Verenigd Koninkrijk. Als alle vluchtelingen ter wereld een staat zouden vormen, zou dat land het 24ste grootste ter wereld zijn.

Het UNHCR tekende in 2014 een sterk versnelde groei van het aantal vluchtelingen op. In 2013 waren voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog meer dan 50 miljoen mensen op de vlucht. Een jaar later is dat aantal gestegen tot 59,5 miljoen, met 19,5 miljoen die buiten hun thuisland op de vlucht zijn. Dat is een record, en tegelijkertijd de grootste jaarlijkse stijging. Gemiddeld moesten elke dag 42.500 mensen gedwongen vertrekken.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)