“300 miljoen voor banen Alfahulpen “, kopt Binnenlandsbestuur, maar is dat zo?

Er komt een verbod op het ‘oneigenlijk gebruik van alfahulpconstructies’ in de thuiszorg. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gezegd. Hij wil regelen dat er ‘fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden’ voor thuiszorgers komen. Voor deze en andere maatregelen is ongeveer 300 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dat komt voor een deel uit andere potjes.

(bron)

Gisteren heb ik goed geluisterd naar de staatssecretaris Martin van Rijn en uit niets bleek dat het extra geld bedoeld is voor de huishoudelijke hulpen die nu op de rand staan van de werkloosheidsafgrond. Het geld is weliswaar bedoeld voor de thuiszorg, maar moet besteed worden aan zorg die breder is dan alleen huishoudelijke hulp. Van Rijn had het over thuiszorgers die naast huishoudelijke hulp ook verzorgende, verplegende en ondersteunende taken vervullen.

Dus tussen het aantrekken van de steunkousen, het verzorgen van de medicatie en het wassen door moet er ook nog worden gestofzuigd, de wc worden geschrobd en worden gesignaleerd of er iets niet goed gaat.
Dat is de “inhoud en kwaliteit” waar Van Rijn op doelt.

Of Alfahulpen hiermee een fatsoenlijk contract krijgen is dus maar de vraag. Grote kans dat bij onvoldoende scholing deze medewerkers gewoon hun baan kwijt zijn.