25 juni, Amsterdam: bijeenkomst over aangekondigde afschaffing dwangarbeid

Op 25 juni organiseert het actiecomité DwangarbeidNee in samenwerking met de Bijstandsbond en Doorbraak Amsterdam een voorlichtings- en discussiebijeenkomst over de positie van bijstandsgerechtigden en andere mensen met een minimuminkomen in Amsterdam. De door het nieuwe Amsterdamse college van B&W aangekondigde afschaffing van dwangarbeid komt uitgebreid aan de orde.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Doorbraak