223 economen VS aan Congres: “Verwerp TPP en TTIP met ISDS”

In een open brief aan de leden van het Congres roepen 223 Amerikaanse economen op om het vrijhandelsakkoord Trans Pacific Partnership (TPP) niet te ratificeren, net als alle andere geplande verdragen (zoals het TTIP) omdat die een ISDS-hoofdstuk bevatten.

Nadat een grote groep Amerikaanse juristen in maart 2015 reeds hun verzet tegen het Investor State Dispute Settlement-mechanisme (ISDS – meer hierover verder) hadden geuit hebben nu ook 223 Amerikaanse economen, waaronder Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, op 7 september 2016 een brief gericht aan alle leden van het Congres, het Amerikaanse federale parlement. Ook zij pleiten tegen de opname van ISDS in de vrijhandelsakkoorden Trans Pacific Partnership (TPP) en Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Dit is een citaat uit hun brief (volledige tekst in bijlage onder dit artikel):

“Met ISDS geeft de federale regering aan buitenlandse investeerder – en uitsluitend aan buitenlandse investeerders – de mogelijkheid om robuuste, genuanceerde en democratisch gelegitimeerde wetgeving te omzeilen. Buitenlandse investeerders kunnen nu kwesties van binnenlandse grondwettelijke en administratieve wetgeving voorstellen als verdragsrechten en deze verplichtingen en dan deze verplichtingen aan een panel voorleggen van internationale privé-arbiters, die lokale, (deel)staat- en federalse administratieve organen en rechtbanken omzeilen.”

“Bevrijd van de fundamentele regels van nationale procedures en wetgeving die ander over hun klachten tegen de regering zouden hebben beslist, kunnen buitenlandse bedrijven succes boeken met hun klachtenvoor ISDS-tribunalen, zelfs wanneer nationale wetgeving overduidelijk zou hebben geleid tot de verwerping van deze bedrijfsklachten. Bedrijven kunnen zelfs zaken heropenen (voor ISDS) die ze in nationale rechtbanken hebben verloren.”

President Obama heeft als staatsleider het TPP reeds ondertekend. Om geldig te worden moet het verdrag echter ook geratificeerd worden door de parlementen van de betrokken lidstaten van het TPP. President Obama is van plan om die ratificatie voor te leggen aan het Amerikaanse parlement na de presidentsverkiezingen van november 2016, in de periode dat hij daarna nog president is tot de eedaflegging van de nieuwe president in januari 2017. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be