1966-2016: Black Panther Party werd 50 jaar geleden opgericht

Recent verscheen het boek Malcolm X en speelt het gelijknamige theaterstuk in de KVS, een huldebetoon aan een van de grootste leiders van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Deze week is het ook 50 jaar geleden dat de Black Panther Party werd opgericht.

In 1966 (één jaar na de moord op Malcolm X) begonnen een aantal lokale gemeenschapsleiders in de stad Oakland, gelegen rechtover San Francisco aan de gelijknamige Baai van San Francisco, zich te organiseren. Discriminatie op sociaal vlak, maar vooral het brutaal politiegeweld bracht een aantal van hen er toe een gewapende organisatie op te richten, om het verzet tegen het doden van Afro-Amerikanen door politieagenten te organiseren.

In oktober 1966 richtten Bobby Seale en Huey P. Newton met dat doel voor ogen de Black Panther Party op. Die naam en het embleem van de zwarte partner namen ze over van een kleine bestaande organisatie in een zwarte buitenwijk van Montgomery, Alabama in het diepe Zuiden. Naast de organisatie van gewapende zelfverdediging tegen politiegeweld organiseerden zij ook lokale gemeenschapsinitiatieven zoals de opvang en rehabilitatie van drugsverslaafden, gemeenschapskeukens, bewaking van gevaarlijke kruispunten (waar de gemeentelijke overheid weigerde verkeerslichten te plaatsen), opvang van werkloze jongeren, opvang van kinderen van schoolgaande jonge moeders. Meest succesvol waren de organisatie van ontbijten voor schoolgaande kinderen en de gemeenschapscentra voor ambulante medische zorgverstrekking.

Om in te gaan tegen de systematische foltering van zwarte aangehouden personen gingen zij ook systematisch naar politiekantoren in vol gewapend ornaat (zoals wettelijk was toegestaan in de staat California) om te eisen de aangehoudene te spreken, zijn aanklacht te kennen en bij gebrek aan een aanklacht zijn onmiddellijke vrijlating te eisten.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be