195 gemeenten gebruiken schadelijke bestrijdingsmiddelen tegen eikenprocessierups

Biologische bestrijdingsmiddelen blijken sterk in opmars bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Ruim de helft van de 355 gemeenten in Nederland gebruikt bacteriepreparaten of aaltjes. Dat is niet zo positief als het lijkt: deze middelen doden niet alleen eikenprocessierupsen, maar ook de rupsen van ruim 100 soorten onschadelijke nachtvlinders.

Die nachtvlinders zijn op hun beurt weer een belangrijke voedselbron zijn voor de vogels. De Vlinderstichting roept gemeenten op om per direct deze bestrijding te minimaliseren en te beperken tot plekken met ernstige overlast binnen de bebouwde kom.

– Lees verder bij de bron, Vlinderstichting

– Uitgelichte afbeelding: Door Sarefo – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2191829