100 milieugroeperingen starten met Europese campagne om de EU-waterwet te redden

Beeld je eens een wereld in waarin je favoriete drank eruitziet als vies water en ook zo ruikt en smaakt. Dat is het scenario dat ruim 100 ngo’s willen voorkomen met een nieuwe campagne die de Europese Commissie oproept de EU-wetgeving ter bescherming van alle Europese waterbronnen, zoals rivieren, stromen, meren, watergebieden en grondwater, te verdedigen.

De onlinecampagne met de naam #ProtectWater wordt geleid door WWF, European Environmental Bureau, European Anglers Alliance, European Rivers Network en Wetlands International, die samen de coalitie ‘Living Rivers Europe’ vormen. Ze wil Europese burgers aanzetten om deel te nemen aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die loopt tot 4 maart 2019. Deze raadpleging is voor het algemene publiek de enige kans om zijn zegje te doen tijdens de evaluatie van de wet. De campagne reikt burgers een eenvoudig instrument aan om te laten weten dat ze deze wet sterk en doeltreffend willen houden.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be