10% en niet de officiële 25% is de belastingvoet voor multinationals in Nederland

Grote multinationals dragen in de EU-lidstaten vaak een hoop minder belasting af dan het officiële tarief. Het verschil tussen de nominale belastingvoet (het eigenlijke tarief) en de effectieve belastingvoet (wat werkelijk aan belasting wordt geheven) ontstaat ten gevolge van allerlei vrijstellingen en uitzonderingen voor grote bedrijven. Dankzij onderzoek van Petr Janský (Karelsuniversiteit Praag) in opdracht van de Groene fractie in het Europees Parlement (Groenen/EVA) is dit verschil bekend voor de periode 2011-2015.

In Nederland is de nominale belastingvoet 25 procent. Effectief betalen de multinationals er 10 procent. Het kan nog flagranter. In Luxemburg bedragen de nominale en de effectieve belastingvoet respectievelijk 29 procent en 2 procent. Luxemburg spant in de EU met deze discrepantie de kroon.

Een kanttekening bij de tabel is dat er geen gevalideerde methode is voor de bepaling van effectieve belastingtarieven (Effective Tax Ratio – ETR). De hier gepresenteerde getallen zijn schattingen. Een belangrijke reden voor het ontbreken van een database met gegevens is dat tal van (methodologische) obstakels voor het verkrijgen van vergelijkbare data zijn opgeworpen. Alleen al het verkrijgen van belastinggegevens is uiterst lastig.

Bronnen:
Ander Europa: Hoeveel betalen multinationals effectief?
GREENS/EFA: Effective Tax Rates of Multinational Enterprises in the EU