1 op 8 Nederlandse kinderen loopt risico op armoede

Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat 1 op de 8 kinderen opgroeide in een gezin met een laag inkomen. Voor een gezin met twee kinderen betreft dat bijvoorbeeld een inkomen onder de 1920 euro per maand. Het moeilijkst hebben kinderen het in Zuid-Holland, waar 1 op de 7 kinderen in een gezin met een laag inkomen opgroeit, en in Rotterdam is dat zelfs een schokkende 1 op 4.

De situatie is vooral sinds 2010, als gevolg van de crisis, erger geworden, en in elk geval in 2014 was er nog niemand van die gezinnen sterker en socialer uit de crisis gekomen:

Het aantal kinderen met risico op armoede was in 2014 even groot als tien jaar geleden. Tussen 2005 en 2010 was sprake van een daling. Daarna is het aantal kinderen met risico op armoede tijdens de economische crisis gestegen. Zo liep de werkloosheid op na 2010, nam het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering toe en nam de koopkracht jaren achtereen af. (Centraal Bureau voor Statistiek)