Wat is een antisemiet? Iemand aan wie rechtse ”opiniemakers” de pest hebben

De eerste Jood die land kocht in de duinen ten noorden van Jaffa, op een plek waar vervolgens drie jaar later, in 1909, Tel Aviv ontstond, was een Nederlander: de bankier Jacobus Kann. Dezelfde Jacobus Kann stond ook aan de wieg van de bank die later Bank Leumi, de Nationale Bank van Israel, zou gaan heten. In Nederland was hij één van de drie oprichters geweest van de Nederlands Zionisten Bond (NZB). Een aantal jaren zat hij in het bestuur van de World Zionist Organization. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij beheerder van de fondsen van de organisatie toen die in het neutrale Nederland waren ondergebracht. In de jaren ’20 was hij de eerste Nederlandse consul in Jeruzalem.

Je zou dus kunnen zeggen dat Kann zijn sporen als zionist wel heeft verdiend. Toch is er in heel Israel nauwelijks een steegje, laat staan een plein of straat, te vinden dat naar Jacobus Kann is genoemd.De reden hiervoor laat zich raden. Kann was bevriend met Juda Magnes, de stichter en eerste rector van de Hebrew University, en de filosoof Martin Buber. Hij was een sympathisant, zoniet een lid van hun beweging ”Brit Shalom” (Het Vredesverbond), die geen Joodse staat ten koste van de oorspronkelijke bevolking van Palestina wilde. maar een compromis wilde. . Brit Shalom was tot David Ben Gurion in 1947-1948 de zaak forceerde en tegen de wil van de Arabische meerderheid de Staat Israel uitriep, voorstander van een ”binationale” staat. Het was daarom een beweging die achteraf allesbehalve populair was bij de ”mainstream” zionisten. Het feit dat Kann in de zionistische geschiedschrijving niet de plaats heeft gekregen die hij verdiende, heeft daar vrij zeker mee te malen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist