Volksliedgedram

Er bevinden zich hier te lande nog steeds bepaalde patriottistische, conservatieve krachten, die willen bewerkstelligen dat wij middels het gezamenlijk zingen van het volkslied (bijv. op scholen) allemaal de neuzen dezelfde kant op krijgen.
Dat is een vorm van onderdrukkend corporatisme waar andersdenkende individuen (ieder individu hoort anders te denken; identiteit) bepaald niet op zitten te wachten. Het is terreur uit de rechtse hoek ter verdoezeling van de maatschappelijke ellende.

Demografisch is dit land opgebouwd uit verschillende lagen die elkaars belangen per definitie niet gunnen. Je hebt arm en rijk, je hebt dus twee – of meerdeling, een klassenmaatschappij, en dat strijk je niet glad met een vuig volkslied. Zeker niet met het Wilhelmus! Volkslied en volk scheiden! Patriottisme, op zich nog niets mis mee, kan gemakkelijk leiden tot bekrompen nationalisme, hetgeen een gevaar voor de wereld inhoudt!

via Dré Oudman