VN rapport zet cijfers over het voor Palestijnen uiterst zwarte jaar 2014 op een rij

”Het jaar 2014 was een traumatisch jaar in de bezette Palestijnse gebieden. In de Gaza-strook werden 1,8 miljoen Palestijnen blootgesteld aan de ergste escalatie van vijandelijkheden sinds 1967. Meer dan 1500 burger werden gedood, meer dan 11.000 raakten gewond en ongeveer 100.000 mensen zijn nog steeds dakloos. Op de Westoever leidden toegenomen confrontaties tussen Palestijnse demonstranten en Israëlische troepen tot het hoogste aantal slachtoffers van de afgelopen paar jaar, terwijl uitbreiding van de nederzettingen en de verdrijvingen van Palestijnen in Area C en Oost-Jeruzalem voortduurden. Al met al leven zo’n 4.000.000 Palestijnen in de Gaza-strook en op de Westoever nog steeds onder een militaire bezetting die hen verhindert een groot deel van hun elementaire mensenrechten te verwezenlijken.” Met deze woorden begint het jaarlijkse rapport van OCHA, het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Activiteiten van de VN, over Palestina, dat dit jaar uitkwam onder de titel ”Fragmented Lives, Humanitiarian Overview 2014”. Het was de vierde keer dat het VN0-Bureau met zo’n rapport uitkwam en het stemt tot grote somberheid.Enkele cijfers: In 2012 werden al gevolg van confrontaties tussen Israeli’s en Palestijnen 272 mensen gedood en 4.660 gewond. In 2013 waren dat er respectievelijk 39 (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist