Vier keer nieuws over Israël

Christelijke graven in dorp in N-Israël vernield

Vandalen hebben vernielingen aangericht op het kerkhof van het – verlaten – maronitische dorp Kafr Birim bij de grens met Libanon in Noord-Israel, zo heeft de Israëlische politie woensdag gemeld. Een aantal graven was beschadigd, met grafstenen die waren stukgeslagen en verplaatst. De politie zegt een onderzoek te zullen instellen. Het is niet voor het eerst dat christelijke begraafplaatsen of gebouwen in Israël doelwit van vernielingen zijn. Afgaande op de leuzen de in veel van deze gevallen worden achtergelaten zijn fanatieke Joden veelal de daders, maar verdachten zijn nog nooit gepakt. Birim is – samen met de erbij gelegen -plaats Iqrit – geen onbekende naam in Israël. De dorpelingen werd in 1948 door het Israëlische leger gevraagd even weg te gaan in verband met een militaire operatie. Als die voorbij was zouden ze kunnen terugkeren. Dat gebeurde niet. In 1953 verkregen de dorpelingen na een rechtszaak te hebben aangespannen een uitspraak van het hooggerechtshof dat zij mochten terugkeren, maar voordat zij hieraan gevolg hadden kunnen geven bombardeerde de Israëlische luchtmacht de dorpen plat. In Birim werd alleen de maronitische kerk gespaard. Ondanks vele beloften (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Israël negeert rechterlijke uitspraken en sloopt vijf appartementen in ”niet-erkend” dorp bij Tel Aviv

Israëlische bulldozers hebben woensdag drie gebouwen gesloopt in het ”niet-erkende” dorp Dahmash tussen Lod (Lydda) en Tel Aviv. Volgens inwoners van Dahmash waren met de sloop vijf appartementen gemoeid. De appartementen waren echter op het moment van de sloop niet bewoond. De sloop vond plaats ondanks een uitspraak van het hooggerechtshof waarbij werd aangedrongen op een schikking tussen de eigenaars en de autoriteiten en een uitspraak van de rechtbank in die aandrong op uitstel van de sloop. Leden van de Gezamenlijke (Arabische) Lijst in het Israëlische parlement, de Knesset, Ayman Odeh, Bassel Ghattas en Dov Khenin, en het hoofd van de de noordelijke afdeling van de Islamitische Beweging in Israel, sheikh Raed Salah, kwamen naar Dahmash om hun solidariteit te tonen met de inwoners van dit dorp dat al lang bestond voordat de staat Israël in 1948 werd gesticht, maar dat niettemin nooit als dorp is erkend. Maandag werd in de Arabische plaats Kafr Kana, in het noorden van Israël eveneens een huis gesloopt. In Ramle, vlakbij Lod, ontvingen deze week 11 families aankondigingen dat hun huis zal worden gesloopt. Knesset lid Dov Khenin zei: als we deze… (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Israëlisch hooggerechtshof keurt in dubieuze uitspraak omstreden anti-boycotwet goed

Het Israëlische hooggerechtshof heeft woensdag een verzoekschrift van mensenrechtenorganisaties van de hand gewezen tegen de controversiële ”anti-boycotwet” die in 2011 door de Knesset werd aangenomen. De wet, die personen het recht geeft rechtszaken te beginnen tegen iedereen die oproept tot een boycot van Israël of de gebieden die het bezet houdt,blijft daarmee van kracht. Slechts één deel van de wet werd geschrapt. Dat was een bepaling dat schadevergoeding geëist kan worden van iemand of een instantie die oproept tot de boycot zonder dat daadwerkelijk die schade hoeft te worden aangetoond. De nieuwe situatie is nu dat bij een daadwerkelijke klacht wèl duidelijk zal moeten worden gemaakt dat er schade is geleden en waaruit die bestaat.De mensenrechtenorganisaties die bezwaar tegen de wet hadden gemaakt (waaronder Adalah en de Israëlische Vereniging voor de Burgerrechten ACRI) zeiden in een reactie op de uitspraak dat het hooggerechtshof de vrijheid van meningsuiting geweld aan had gedaan. “De Anti-Boycot wet is een wet om ‘lippen te verzegelen’ (to shut mouths). Zij heeft alleen tot doel legitieme kritiek tot zwijgen te brengen. De beslissing van het hof maakt het sancties toe te passen tegen de (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Israëls hooggerechtshof bepaalt: Absentee Property Law ook geldig in bezet O-Jeruzalem

Een dag nadat het Israëlische hooggerechtshof inging tegen het recht op vrije meningsuiting en de antidemocratische “Anti-Boycott Wet” heeft goedgekeurd, heeft het een andere niet minder omstreden uitspraak gedaan: het gaf donderdag zijn goedkeuring aan het toepassen van de ”Absentee Property Law” (de Wet op het bezit van afwezige personen) in Oost-Jeruzalem. Praktisch komt het besluit van het hooggerechtshof erop neer dat de Staat Israel gerechtigd is in het bezette (en door Israël in strijd met het internationaal recht ingelijfde) Oost-Jeruzalem bezit over te nemen van Palestijnen die op de Westoever wonen of in Gaza. Israël kondigde de Absentee Properties Law in 1950 af om het mogelijk te maken dat de staat bezit overnam van in de periode 1947-49 verjaagde of gevluchte Palestijnen. Dat bezit werd dan overgedragen aan de ”Beheerder van het bezit van afwezigen” (Custodian of Absentee Property), die het, als het ging om huizen, overdroeg aan nieuwe Joodse bewoners of, in het geval van land, aan landbouwkollektieven als kibbutsiem of moshavim. Met het gebruik van de wet in Oost-Jeruzalem ligt het wat anders. Palestijnen in Gaza of op de Westoever met bezittingen in Oost-Jerzuzalem, werden in 1967 in één klap, en zonder dat zij zelf (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist