Verschil tussen moslim en islamist

Laatst kreeg ik een stuk uit de Volkskrant onder ogen van de politicoloog Bassam Tibi en dat begon (zoals vele artikelen) over de rel rond het “salafistische Cornelius Haga College”. Ja, als men zo begint, dan moet ik het wel lezen en reageren.

 

Deze politicoloog schijnt ook een Islamgeleerde te zijn, volgens de krant, en is volgens hem zelf een verlichte moslim. Welnu, gefeliciteerd daarmee, niets meer aan doen en zo houden.

Maar laat het nu eens ergens voorkomen dat we de ander respecteren, ook als deze een Islamist, een salafist of een Moslimbroeder is. En ja, er zijn verschillen in de Islam, en dat is niet alleen het verschil tussen Soennieten en Sjiieten, maar zoals de Qur’an zegt, vele groeperingen.
En dan in het artikel, komt de uitspraak van deze moslimgeleerde: “ … er bestaat niet één islam … “, ja sorry, maar dan gaat het licht uit. Er is maar één Islam en wat een islamgeleerde dan ook probeert te bewijzen, dit kan niet anders uitgelegd worden: er is één Islam, wat een Arabische woord is en wat vertaald zou kunnen worden met ‘Overgave aan  Allah’ of zo als een andere site het noemt ‘ … de complete overgave en gehoorzaamheid aan de Wil van Allah alleen … ’. Het is één van de drie wereldreligies met Mohammed (vrede zij met hem) als profeet. Maar wat duidelijk is voor een moslim, is dat er één Islam is, die daarentegen wel verschillende stromingen kent, maar dat ligt niet aan de Islam, maar meer aan de moslims en hun interpretatie van de Islam.

Nu begrijp ik wel, dat u gaat zeggen:  “Wie ben jij in vredesnaam om zo’n hoge professor, zo’n dure wetenschapper de les te leren?” Ik wil deze Bassam Tibi ook helemaal niet de les leren, echter ik wil wel een of meerdere kanttekeningen maken bij datgene wat in de krant is neergepend en daarnaast gaat het mij veel te ver, om een oproep te doen voor meerdere Islam’s en in dit artikel dus voor de civiele Islam. Ook in een artikel van het NRC van 28 januari 2013 werd er gezocht naar het verschil tussen een islamiet en islamist .

In een ander artikel over heer Tibi (Islamisme en islam op www.nieuwwij.nl) wordt aangegeven dat Tibi een onderscheid maakt tussen Islam en islamisme: “ … Moslims zijn het erover eens dat iemand moslim is als hij of zij zich houdt aan de bekende 5 principes of ‘zuilen’. Het islamisme is een politieke ideologie gebaseerd op een heel bepaalde (en recente!) interpretatie van de islam. Islamisten denken zeer negatief over de westerse cultuur en de westerse samenleving … “

Meneer de islamgeleerde geeft dus aan, dat er niet één Islam bestaat en dat er verschil is tussen Islam en islamisme … zo zo … en volgens de volgende Hadith  “De joden zullen zich opsplitsen in één-en-zeventig groeperingen, de christenen zullen zich opsplitsen in tweeënzeventig groeperingen en mijn gemeenschap zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen, allen zijn in het Hellevuur behalve één.” Daarop vroegen de mensen: “En wie is die (ene) groep, O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Degenen die zich bevinden op datgene waarop ik en mijn metgezellen zich bevinden.” (Deze Hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Abu Dawud, Tirmidhi en Ahmad).

Als we nu eens proberen elkaar te respecteren en de ander in zijn waarde te laten  en gewoon te accepteren dat er mensen zijn die anders denken, dan zou de wereld er een stuk beter uit zien. Dat geldt natuurlijk ook voor mij, ik heb respect voor de heer Bassam Tibi en ik zal zijn woorden proberen goed te lezen en hem te respecteren als mens. Ik hoop dat de heer Tibi dat ook van andere mensen doet, ook al zijn het dan anders-denkenden of andersdenkende moslims.