Vereniging voor huurders van corporatie De Key verzet zich tegen “keyhard” flexhuurbeleid

In een recent persbericht heeft Arcade, de vereniging voor huurders van De Key, zich principieel gekeerd tegen de flexhuurpolitiek van de woningcorporatie. Dat betekent een flinke steun in de rug van Busra Simsirel, haar man en hun baby van acht maanden. Dat gezin dreigt zeer binnenkort, vanaf 1 oktober, dakloos te worden gemaakt door de woningcorporatie. Arcade verzet zich al een jaar tegen de statutenwijziging die de “keyharde” flexhuurpolitiek van de corporatie mogelijk heeft gemaakt.

Busra “loopt in haar zoektocht naar andere huisvesting vast op de overspannen woningmarkt”, schrijft Arcade in haar persverklaring. “Haar situatie is ook niet schrijnend genoeg om voor een vangnetregeling in aanmerking te komen.” De huurdersvereniging heeft De Key gevraagd “waarom zij de vijf procent vrije toewijzingsruimte van woningen niet inzet om Busra aan woonruimte te helpen. Helaas tevergeefs. De Key houdt voet bij stuk. Deze zaak is een uitvloeisel van het nieuwe beleid van De Key, een volledige flexibilisering van het woningbestand en de huurcontracten. Zonder rekening te houden met de gevolgen die dit voor huurders kan hebben. Gaat De Key hiermee de kant op van Uber en Airbnb? Wel de lusten, niet de lasten? De Key mag vijf procent van haar woningen vrij toewijzen aan woningzoekenden die via de reguliere weg onvoldoende geholpen zijn. De Key heeft die gemeentelijke samenwerkingsafspraak ondertekend, maar weigert dit maatwerk te verlenen voor Busra.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak