Tien beleidsvoorstellen voor het Nieuwe Links

Begin van dit jaar 2015, toen de verkiezingen in Griekenland nog moesten plaatsvinden, publiceerde professor Giorgos Kallis een beginseltekst, waarin hij tien beleidsvoorstellen voor het Nieuwe Links in heel Europa deed. Zijn ze achterhaald door de werkelijkheid? Of worden ze er juist door bevestigd? Kallis schreef samen met Giacomo D’Alisa en Federico Demaria het boek ‘Degrowth: A vocabulary for a new era’.

In ons nieuwste boek Degrowth: A vocabulary for a new era doen we uit de doeken dat economische groei in vergevorderde economieën niet alleen moeilijker en moeilijker wordt, maar dat groei bovendien sociaal en ecologisch niet duurzaam is. Het klimaat, de welvaartsstaat, of sociale banden die al jaren bestaan, worden allemaal geofferd om de honger van de groeigod te stillen.

Net zoals terminaal zieke patiënten, worden hele bevolkingen gevraagd om te lijden zonder doel, zodat hun economieën een paar extra decimalen zouden scoren op de schaal van het BBP (Bruto Binnenlands Product) om de winsten van de één procent rijksten te onderhouden.

In theorie is groei nodig om schulden af te betalen, nieuwe jobs te scheppen en om het inkomen van de armsten te doen stijgen. In de praktijk daarentegen steken we na decennia van groei nog altijd in de schulden en zowel de jeugdwerkloosheid als armoedecijfers blijven even hoog als ooit tevoren. We wentelden onszelf in schulden om te groeien en nu zijn we verplicht om te groeien om onze schulden af te betalen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be