Stedenband Amsterdam-Tel Aviv? Samenwerking?

De stichting Gate48, een platform van kritische Israeli’s in Nederland is tegen een stedenband – of zoals het nu is gaan heten: samenwerking – met Tel Aviv. Hieronder de verklaring die ze vandaag uitgaven:Vandaag zal het Amsterdamse gemeentebestuur zich weer beraden over de kwestie van mogelijke samenwerking met Tel Aviv en Ramallah. In Het Parool van 18 juni j.l. roemt Ronny Naftaniel Tel Aviv als een multiculturele stad waarin verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar in harmonie leven, een schoolvoorbeeld van economische en technologische ontwikkeling. Als Israëliërs die vaak lang in Tel Aviv hebben gewoond kunnen wij getuigen dat deze geïdealiseerde beschrijving ver van de werkelijkheid af staat. Door de hoge kosten van levensonderhoud is Tel Aviv in de eerste plaats een schoolvoorbeeld van culturele eenzijdigheid, van een plaats waar alleen zij die een hoge sociaal-economische status genieten in welvaart leven. Afgesneden als het is, niet alleen van de realiteit van de bezetting, maar ook van de realiteit in de eigen achtertuin, heet Tel Aviv in de volksmond niet voor niets ‘De Bubble’. In de zuidelijke wijken van de stad worden vluchtelingen achtervolgd en zonder enige vorm van proces opgesloten. In Jaffa, dat in 1950 bij de gemeente Tel Aviv is gevoegd, is armoede troef, worden huizen gesloopt (hoofdzakelijk van Palestijnen) en moeten de oorspronkelijke bewoners plaats maken voor mensen met geld.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist