Soap rond Piratenpartij, deel II

De soap rond de Piratenpartij gaat een nieuwe fase in. Eerder vandaag werd nog bericht dat het bestuur uit onvrede over het functioneren van lijsttrekker Ancilla  van de Leest collectief opgestapt zou zijn. De bestuursleden zouden volgens dat bericht overgestapt zijn naar Thierry Baudet’s Forum voor de Democratie. Dat laatste bericht leidde bij de buitenwereld tot de nodige hilariteit. Bij de aanhang van de partij zag men echter weinig reden tot lachen: een associatie met extreemrechts kunnen de wat libertarisch angehauchte Piraten missen als kiespijn. 170px-black-beard

Inmiddels is er een officiële reactie van de Piratenpartij die e.e.a. toch in een wat ander daglicht plaatst. Het zou gaan om een al langere tijd sluimerend conflict tussen het bestuur en de Ledenraad. De Ledenraad is formeel het hoogste besluitvormende orgaan binnen de partij en (een deel van) het bestuur had moeite die rol te accepteren:

Helaas was bemiddeling niet meer mogelijk. De drie bestuursleden zijn uiteindelijk uit zichzelf opgestapt. ‘We zijn met de bestuursleden in gesprek gegaan, omdat wij iedereen een kans willen geven om zich in positieve zin in te zetten voor de partij’, zegt Gijs Peskens namens de Ledenraad. ‘Helaas was dat met de drie bestuursleden niet meer mogelijk. Het bestuur had duidelijk grote moeite zich te beperken tot hun faciliterende taak en probeerden de koers van de partij te bepalen, terwijl die rol statutair is weggelegd voor de leden.’

Volledige verklaring Piratenpartij hier.