PVV Den Haag: stoppen met bouw sociale huurwoningen

Opdat we ons weer realiseren hoe ‘sociaal’ Wilders en co. écht zijn: de Haagse gemeenteraadsfractie van de PVV wil stoppen met de bouw van sociale huurwoningen in de stad. De door het college gemaakte prestatieafspraken met corporaties moeten worden herzien en de norm van 30% sociale woningbouw voor Den Haag dient geschrapt te worden.

Volgens de fascistische fractie oefenen sociale huurwoningen grote aantrekkingskracht uit op ‘kansarme allochtonen’ en financiert Den Haag met de bouw van sociale huurwoningen daarmee de eigen toekomstige verpaupering.

Het liefst ziet de PVV alle allochtonen uit de stad vertrekken. Om dat doel dichterbij te brengen pleit de partij voor een ruimere toepassing van de Rotterdamwet, de bouw van meer eengezinswoningen in het middensegment en het de stad uitschoppen van allochtonen stimuleren van allochtonen vrijwillig Den Haag te verlaten.

Om het PVV-plebs in wijken als Duinoord tegemoet te komen pleit de partij voor een voorrangsverklaring voor ‘oorspronkelijke Hagenaars’. Op die manier zou voorkomen moeten worden dat de eigen achterban de dupe wordt van de bouwstop.

Bron